Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Zoznam článkov - Advent

Rozbitá sklenená stena a Boh lásky

|

Boh ma presvedčil, že je možné mať s ním osobný vzťah biskup Paul Loverde Počas rokov môjho kňazské...

prečítať článok

Zvesť veľkej radosti

|

Adventné posolstvo svätého Lukáša Páter Michael Patella, OSB Keby som mal urobiť zoznam svojich naj...

prečítať článok

Hľa, tvoj Boh!

|

Ohlasovanie Ježišovej radostnej zvesti „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh!“ (Iz 35, 4). Toto posol...

prečítať článok

Pán je s tebou!

|

Dôverovať Božiemu plánu s tvojím životom Gregor a Daniela začínali každý Advent tým, že svojim trom malým deťom...

prečítať článok

Neboj sa!

|

Adventné putovanie zo strachu do nádeje Očakávanie – Advent je ho plný! Zapaľovanie sviečok na adventnom venci ...

prečítať článok

Bohu nič nie je nemožné

|

Drahí bratia a sestry, do redakcie Slova medzi nami nám prichádzajú mnohé listy a e-maily od čitateľov, ktorí nás prosia, aby sme sa modlili buď za nich, al...

prečítať článok

Blahoslavený si, lebo si uveril

|

 Panna Mária nám ukazuje cestu viery Na Štvrtú adventnú nedeľu si prečítaj Lk 1, 39 – 45. „Požehnan...

prečítať článok

Rob pokánie a ver!

|

 Dovoľ Bohu počas tohto Adventu zmeniť tvoje srdce Na Tretiu adventnú nedeľu si prečítaj Lk 3, 10 – 18.

prečítať článok