Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

O nás

V septembri roku 1999 sme začali vydávať slovenskú verziu časopisu The Word Among Us – Slovo medzi nami a v roku 2000 knihy. Tým sme po takmer päťdesiatich rokoch nadviazali na vydavateľskú činnosť našich predchodcov, ktorí v roku 1933 začali vydávať mesačník Vestník združenia svätého Jozefa a rok nato i knihy. Zväčša išlo o publikácie zamerané na pravdy viery, morálku, život čností, liturgiu, modlitbu, životopisy svätých a misie. Túto literatúru pátri šírili najmä počas ľudových misií, ktoré konali na Slovensku. Aj dnes vydavateľstvo vnímame ako apoštolát tlačeného slova.

Medzi najúspešnejšie knižné tituly vydavateľstva patria knihy autorov Johna a Stasi Eldredgeovcov (Očarujúca, Divoký v srdci), Scotta Hahna (Baránkova večera, Znamenitý život) či Neala Lozana (Vyslobodení, Otcovo srdce). Naše tituly sú prevažne zamerané na spiritualitu muža, ženy, manželstva, oblasti duchovného oslobodenia, modlitby či tituly týkajúce sa Biblie.

Naše knihy sa stali pre nás určitým misijným materiálom; ponúkame ho aj počas farských misií ako pokračovanie našej služby, ktorá sa nekončí posviackou misijného kríža.

Časopis Slovo medzi nami vychádza desaťkrát do roka. Podtitul časopisu je Každý deň s Božím slovom. Tieto slová majú poukázať aj na jeho obsah, ktorý tvoria krátke meditácie k liturgickým čítaniam daného dňa. Okrem toho je každé číslo tematicky zamerané na konkrétne otázky kresťanského života a sú v ňom aj krátke príbehy ľudí, ktorí svoj život prežili ako svätí – kanonizovaní i nekanonizovaní.