Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Zoznam článkov - Časopis SMN

Zostať s ním spojení!

|

Milí naši čitatelia,  veríte vo vzkriesenie tela? Verím, že áno. Veď každú nedeľu pri svätej omši nahlas vyznávame: „Verím vo vzkriesenie te...

prečítať článok

Stretnúť zmŕtvychvstalého Krista

|

Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc! S radosťou vám môžem oznámiť, že prvé tri články tohto čísla Slova medzi nami napísal otec Mike Schmitz....

prečítať článok

Úvodník k pôstnemu číslu 2024

|

Drahí bratia a sestry, určite by každý z vás vedel vymenovať sedem hlavných hriechov. Jeden z nich – lenivosť –, má ešte aj iné meno: acedia.

prečítať článok

Všetko, čo mám, je tvoje!

|

Drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som vám povedal, čo som zažil pred niekoľkými rokmi. S mojou manželkou Jeannie sme svoji už tridsaťpäť rokov, no takmer o...

prečítať článok

Pravda bez lásky nie je Boh

|

Milí naši čitatelia, Pán Ježiš v evanjeliu hovorí, že „každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti“ (Lk 11, 17). Tento princíp platí na rôznych...

prečítať článok

„Pane, nech sme jedno!“

|

Drahí bratia a sestry, tento mesiac v Cirkvi prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Každý rok od 18. do 25. januára milióny kresťanov z rôznych deno...

prečítať článok

Povolaní stať sa svätou rodinou

|

Drahí bratia a sestry, požehnaný Advent! Adventné obdobie je ideálnym časom na to, aby sme vo svojom živote dali Ježiša na prvé miesto, pretože presne to urobil on, keď zanec...

prečítať článok

Petrova rodina

|

Milí naši čitatelia, keď sme boli pred niekoľkými rokmi vo Svätej zemi, zavítali sme aj do mestečka Kafarnaum. Medzi ruinami tohto mesta sa nachádza aj dom svätého Petra. Pre...

prečítať článok

Už a ešte nie!

|

Drahí bratia a sestry, vo svojom duchovnom živote žijeme v akomsi medziobdobí, ktoré charakterizujú slová „už“ a „ešte nie“. Mnohé Božie prisľúbenia...

prečítať článok