Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Zoznam článkov - Redemptoristi

Rôzni, ale zjednotení pre misiu

|

P. Martin Macko CSsR To, že medzi učeníkmi Ježiša Krista boli viacerí príbuzní, nie je až také prekvapivé; nečakané je azda skôr to, že do úzkeho kruhu apošt...

prečítať článok

Rodina a priatelia

|

P. Martin Macko CSsR To, ako v dospelosti budujeme nové rodiny a spoločenstvá, v mnohom predurčuje už to, čo sme si doniesli z rodín, v ktorých sm...

prečítať článok

Hudba a piesne

|

P. Martin Macko CSsR  Pred niekoľkými rokmi bol u nás na Slovensku jeden spolubrat redemptorista z Libanonu. Keď zazneli tóny piesne „Celá krásna si, ...

prečítať článok

Usadenie na Slovensku

|

P. Martin Macko CSsR Ešte v dobe pred prvou svetovou vojnou prebiehali rokovania redemptoristov o založení kláštora priamo na Slovensku. S p...

prečítať článok

CESTOVANIE

|

P. Martin Macko CSsR Na prvú sériu misií v roku 1874, ktorá sa konala pomerne blízko moravských hraníc, prišli redemptoristi na voze. Po nečakanom zákaze...

prečítať článok

Postrehy zo slovenských misií do roku 1918

|

P. Martin Macko, CSsR Dobové dokumenty: zápisky misionárov, správcov farností i samotných veriacich, ktorí svoje dojmy čoraz častejšie uverejňovali i v t...

prečítať článok

REDEMPTORISTI V SPIŠSKEJ DIECÉZE

|

P. Martin Macko CSsR Vstup do Spišskej diecézy sa ukázal ako zásadný krok. Práve tu nadviazali redemptoristi blízke vzťahy s mnohými angažovanými kňazmi,...

prečítať článok

Obnovenie činnosti na Slovensku a rozmach misií

|

P. Martin Macko, CSsR Zatiaľ čo v habsburskej monarchii v druhej polovici 19. storočia tradičné staré rády stagnovali alebo dokonca počtom členov i kláštorov upadali, nov...

prečítať článok

Prvé misie

|

Páter Martin Macko, CSsR   Redemptoristi sú i v súčasnosti na Slovensku známi predovšetkým vďaka farským („ľudovým“) misiám. A práve pre ne t...

prečítať článok