Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Marián Kováčik

Mgr. Marián Kováčik, dlhoročný editor časopisu Slovo medzi nami, ktorý na Slovensku vydáva Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.
Ako zodpovedný redaktor a editor sa podieľal na vydaní vyše 180 kníh s náboženskou tematikou.
Taktiež sa podpísal pod preklad niekoľkých kníh z poľštiny.
Teologické vzdelanie a formáciu získal pod vedením pátra Jána Ivana Mastiliaka, CSsR, ktorého beatifikačný proces práve prebieha. Neskôr študoval pastorálnu liturgiku na Katolíckej univerzite v Lubline.