Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Vždy tí druhí

Milí naši čitatelia,

tento mesiac sa stretáme s viacerými postavami svätých, ktorí by si mohli povedať, že boli „vždy tí druhí“. Neboli na očiach tak ako svätý Peter alebo Pavol a ani nemali v Cirkvi také jedinečné postavenie ako Panna Mária. A hoci viacerí z nich toho vykonali pre Cirkev veľmi veľa, stále zostávajú tak trochu „neospievanými hrdinami“.

Na začiatku mája si pripomíname Filipa a Jakuba Mladšieho, ktorí spomedzi Dvanástich  patria medzi najmenej známych apoštolov. Neskôr sa stretáme s apoštolom Matejom, ktorý bol za apoštola vybraný až „dodatočne“. A v čítaniach sa tento mesiac stretáme aj s Barsabášom, ktorého ľudia volali Justus – Spravodlivý. Ten dokonca ani nebol vyvolený za apoštola, lebo lós padol na Mateja.

Aj keď sa o týchto svätých – ako aj o mnohých ďalších menej známych svätcoch a sväticiach –, často nehovorí, Bohu sú veľmi drahí, pretože aj oni svojím životom významne prispeli k šíreniu Božieho kráľovstva. Všetci štyria vyššie spomenutí muži zomreli ako mučeníci pre Krista. A kto môže mať „väčšiu lásku, ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13)? S láskou slúžili Bohu a plnili jeho vôľu bez toho, aby túžili na seba priťahovať pozornosť, pretože vedeli, že ich „Otec ich odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 4).

Možno aj ty máš niekedy pocit, že si v Cirkvi príliš malý. No viac než na pozícii, ktorú v Cirkvi či vo svete zastávaš, záleží na tvojom srdci. Ak budeš verný Ježišovi v tom, čo ti dal, na konci tvojho života ti bude môcť povedať: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 23).

Ako hovorí pápež František, v Cirkvi je vítaný „každý“. Pre Boha nikto nie je malý. Každý zohráva v jeho pláne úlohu, ktorú nemôže zohrať nik iný. Spolu so svätým kardinálom Newmanom môže každý z nás teda povedať: „Na svojom mieste som taký dôležitý, ako je archanjel na tom svojom.“ Buď teda verný Pánovi a miluj ho zo všetkých síl, aj keď sa ti zdá, že si malý. A nenechaj sa ani ochromiť myšlienkou, že na inej pozícii by si toho mohol urobiť viac. To nám radí aj svätý páter Pio: „Neverte, že za iných okolností by ste mu lepšie slúžili. Človek mu slúži len vtedy dobre, keď mu slúži tak, ako si on praje“ (Vlastnými slovami, s. 51).

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania