Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Tvrdá reč láskavého Boha

Drahí bratia a sestry,

Božie slovo je plné uisťujúcich a povzbudivých prisľúbení. Pán nám napríklad hovorí, že „nás zavolal po mene“ a každému z nás hovorí „ty si môj“ (porov. Iz 43, 1). Jeho slovo nás uisťuje, že „ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu neprávosť“ (Ž 103, 12). No zároveň Ježiš občas učeníkom povedal niečo, čo im mohlo znieť ako tvrdá reč. A preto ho aj „mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili“ (Jn 6, 66).

 

Ježišova tvrdá reč

Náš zakladateľ Joe Difato nám v tomto čísle Slova medzi nami pomáha hlbšie sa ponoriť do niektorých bodov Ježišovho učenia, ktoré aj nám môžu znieť ako „tvrdá reč“. Najskôr nás pobáda uvažovať nad Ježišovými slovami: „Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi,

dcéru proti matke, nevestu proti svokre“ (Mt 10, 35; pozri stranu 4). Každý, kto zažíva, aké je to mať naštrbené rodinné vzťahy, dobre vie, že to občas veľmi bolí. Ježiš vie, že tieto roztržky môžu nastať aj pre otázky týkajúce sa viery, a tak nám chce pomôcť nájsť správny spôsob, ako preukazovať lásku členom svojej rodiny aj vtedy, keď k niečomu takému dôjde.

V druhom článku (pozri stranu 10) sa zameriame na Ježišov výrok: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (10, 38 – 39). Ježiš od nás žiada, aby sme nelipli na veciach – na peniazoch, povesti či vlastnom zabezpečení –, a aby sme si nič necenili viac než jeho. No aké ťažké je niekedy púšťať sa týchto vecí kvôli Ježišovi!

Napokon (na strane 16) sa dočítame o tom, že Ježiš nám káže prijímať druhých bez ohľadu na to, kým sme: „Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal“ (Mt 10, 40). Ja pri počutí týchto slov uvažujem takto: „Dobre, Pane, ty si sa kvôli mne vzdal všetkého. Musím to urobiť aj ja, ak chcem ,prijímať druhých‘? Ty si ma prijal do svojho kráľovstva. Mám aj ja prijímať ľudí a vpúšťať ich do svojho ,kráľovstva‘?“

 

Ježiš nám ukázal cestu

Ježiš od nás nežiada nič, čo by nerobil aj on sám. On nelipol na postavení, ktoré mal v nebi, a pokoril sa, aby sa stal človekom a žil v tomto svete ako služobník. Obetoval svoju povesť a dovolil, aby sa s ním zaobchádzalo ako s obyčajným zločincom. S otvorenou náručou prijímal hriešnikov, a dokonca prijímal aj mýtnikov a prostitútky. Určite to nebolo ľahké. No Ježiš každý deň bral svoj kríž a napĺňal vôľu svojho Otca. A teba i mňa žiada – ba vyzýva nás, aby sme robili to isté.

Dobrou správou je, že Ježiš žije v nás. Takže aj napriek svojej slabosti a hriešnosti môžeme v ňom nachádzať silu dávať mu svoje „áno“ a plne sa odovzdávať do jeho vôle. Áno, bratia a sestry, je to vznešené povolanie, ktoré nikto z nás nemôže dosiahnuť sám. Ale v našom živote je viac než dosť Ježišovej milosti a prítomnosti na to, aby sme dokázali povedať: „Áno, Pane, odovzdávam ti celý svoj život.“

Jeff Smith, vydavateľ