Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Zostať s ním spojení!

Milí naši čitatelia,

 veríte vo vzkriesenie tela? Verím, že áno. Veď každú nedeľu pri svätej omši nahlas vyznávame: „Verím vo vzkriesenie tela a v život večný.“ No čo to vlastne znamená? To, že raz aj naše telo dostane odmenu (alebo odplatu) za naše skutky. Prečo? Pretože aj naše telo sa podieľa na skutkoch, ktoré konáme – tých dobrých, aj tých zlých.

Ježiš Kristus prišiel v tele a obetovaním a vzkriesením svojho tela nás vykúpil. Zakladatelia iných náboženstiev predkladajú svojim nasledovníkom len svoju myseľ. No Ježiš hovorí: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19). Ježiš nám dal svoje telo na kríži a dáva nám ho pri svätej omši v Eucharistii ako „liek nesmrteľnosti“ (svätý Ignác Antiochijský). Telo tak stojí v centre príbehu o našej spáse.

Krstom a prijatím Eucharistie sa okrem toho stávame jedným telom s Kristom. Preto svätý Pavol hovorí: „Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! … neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!“ (1 Kor 6, 15. 19 – 20). To, čo robíme vo svojom tele, je veľmi dôležité, pretože naše telá sú „Kristovými údmi“.

Toto vedomie nám ale zároveň prináša aj veľkú nádej: pretože keď vstal z mŕtvych Kristus, naša Hlava, ak s ním zostaneme spojení, vstaneme z mŕtvych aj my, jeho údy! Nad tými, ktorí patria Kristovi, smrť už nemá moc! Smrť stratila moc, pretože ju Kristus svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním premohol. Od nás žiada jediné: aby sme s ním zostali spojení.

Zostaňme s ním teda spojení! Vážme si svoje telá ako Kristove údy povolané k večnému životu. A myslime na to, že aj tieto naše biedne telá raz dostanú odmenu za to, čo sme konali.

Všetkým nám prajem, aby sme žili sväto a aby sme „pri vzkriesení spravodlivých“ (Lk 14, 14) dostali hojnú odmenu za to, čo sme konali, „kým sme boli v tele“ (porov. 2 Kor 5, 10).

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania