Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Pravda bez lásky nie je Boh

Milí naši čitatelia,

Pán Ježiš v evanjeliu hovorí, že „každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti“ (Lk 11, 17). Tento princíp platí na rôznych úrovniach: platí o našom srdci, našej rodine, krajine i o miestnej cirkvi.

Známa múdrosť pritom hovorí, že „línia medzi dobrom a zlom nevedie hranicami štátov, ale vinia sa cez každé ľudské srdce“ (Alexander Solženicyn, Súostrovie Gulag). V našom srdci pôsobí množstvo síl a mnohé z nich si navzájom odporujú. Jedna časť nášho ja chce konať dobro, no iná nie (pozri Rim 7, 15 – 21). V dôsledku tráum z detstva či neskoršieho života sa môžu dokonca odlomiť kúsky nášho srdca tak, že na jeho scelenie potrebujeme hlboké vnútorné uzdravenie, ktoré nám môže dať len Ježiš.

No spomínaný Ježišov princíp, ktorý my poznáme pod heslom „v jednote je sila“, platí aj v spoločnosti. Každá rodina, krajina či miestna cirkev je silnejšia, keď v nej vládne jednota a súdržnosť. A práve jednota bola jedným z charakteristických znakov prvých kresťanov. Pohania žasli nad tým, ako sa milujú, a evanjelista Lukáš v Skutkoch apoštolov napísal: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu“ (Sk 4, 32).

Keďže v januári prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, aktuálne číslo Slova medzi nami sa venuje práve téme jednoty. Dočítate sa, že v zjednotení kresťanov hrajú dôležitú úlohu nielen biskupi a teológovia, ale že pre jednotu kresťanov môže niečo urobiť každý z nás. Každý môže – tam, kde sa nachádza – „vytiahnuť aspoň jednu tehlu z múru rozdelenia“ (svätý Ján XXIII.).

Počas týchto týždňov teda skúsme budovať hlbšiu jednotu vo svojom srdci, rodine i v spoločnosti. Možno si z lásky a kvôli jednote zahryzneme do jazyka (či na chvíľu odložíme klávesnicu) vo chvíli, keď nám napadne nejaká štipľavá poznámka na adresu sestry či brata v Kristovi, ktorý zmýšľa trochu inak ako my. Iste, pravda je dôležitá a treba o ňu zápasiť. No myslime pritom aj na slová veľkého filozofa Blaisa Pascala, že „pravda bez lásky nie je Boh“.

V mene celej redakcie vám prajem šťastné rozoberanie múrov! Kiež v duchovnej rovine každý z nás zažije radosť, akú zažili západní a východní Nemci v novembri 1989, keď po dlhých rokoch rozobrali múr, ktorý oddeľoval členov tej istej rodiny.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania