Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

„Pane, nech sme jedno!“

Drahí bratia a sestry,

tento mesiac v Cirkvi prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Každý rok od 18. do 25. januára milióny kresťanov z rôznych denominácií prednášajú Otcovi prosbu, ktorú mu prednášal i sám Ježiš: Daj, „aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21).

Ježiš túto prosbu predložil svojmu Otcovi krátko pred svojím umučením – po tom, čo sa so svojimi učeníkmi zišiel pri Poslednej večeri. Neprosil však len za nich; modlil sa, aby sme sa v ňom zjednotili my všetci. Ježiš trpí pre rozdelenia a rozkoly medzi deťmi jeho Otca – tak ako by trpel každý z nás, keby sa navzájom odcudzili naše deti.

Pozývam vás teda, aby ste sa tento mesiac pripojili k tejto Ježišovej vrúcnej modlitbe. Každý deň, a najmä počas tohto osobitného týždňa modlitieb, prosme všetci Ducha Svätého, Prameň všetkej jednoty, aby prehĺbil našu lásku k našim bratom a sestrám z protestantských a pravoslávnych cirkví. A aj keď vyriešenie teologických rozdielov nechávame na Pána a našich biskupov, aj my máme svoju úlohu. Svätý Ján Pavol II. napísal: „Hnutie podporujúce zjednotenie kresťanov nie je len nejakým ,príveskom‘ k tradičným činnostiam Cirkvi. Naopak, je organickou súčasťou jej života a pôsobenia a v dôsledku toho ním musí byť celkom preniknutá“ (Ut unum sint 20). Jednota nám všetkým musí ležať na srdci!

 

Svedkovia jednoty

Tento mesiac sa dozvieme viac o jednote kresťanov vďaka príbehom troch priekopníkov ekumenizmu.

Prvým z nich je páter Paul Couturier, ktorý propagoval „duchovný ekumenizmus“ – presvedčenie, že okrem toho, že sa musíme modliť jeden za druhého, musíme tiež prekonať denominačné rozdelenia a modliť sa spoločne.

Ďalším je svätý Ján XXIII., ktorý jednotu kresťanov postavil do centra pozornosti Druhého vatikánskeho koncilu. Tento svätý pápež povedal: „Vždy, keď vidím múr medzi kresťanmi, snažím sa z neho vytiahnuť jednu tehlu.“

A nakoniec sa pozrieme na život brata Rogera, syna protestantského pastora a zakladateľa ekumenickej komunity v dedinke Taizé vo Francúzsku. Komunita Taizé je krásnym svedectvom toho, že jednota kresťanov je možná. Preto o nej svätý Ján Pavol II. povedal: „Keď človek prechádza [komunitou] Taizé, je to akoby prechádzal popri prameni.“

Títo traja priekopníci zasvätili zjednoteniu kresťanov celé svoje srdce a venovali mu veľkú časť svojich síl. Dúfam, že ich príbehy vo vás vzbudia hlbšiu túžbu po ukončení rozdelenia medzi Božími deťmi. Kiež by sme sa všetci jedným hlasom spolu modlili: „Pane, v jednote a láske spoj všetky svoje rozptýlené deti. Nech sme jedno tak, ako si jedno ty so svojím Otcom!“

Jeff Smith, vydavateľ