Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Povolaní stať sa svätou rodinou

Drahí bratia a sestry,

požehnaný Advent! Adventné obdobie je ideálnym časom na to, aby sme vo svojom živote dali Ježiša na prvé miesto, pretože presne to urobil on, keď zanechal krásu neba a prijal ľudské telo. Najbližšie štyri týždne môžeme žasnúť nad tým, ako veľmi sa Ježiš z lásky k nám pokoril. Môžeme žasnúť nad tým, že sa narodil do skutočnej rodiny: Svätej rodiny!

Keď premýšľam o Svätej rodine, často si predstavujem dokonalú rodinu: niet v nej žiaden hriech (prinajmenšom určite nie v prípade Ježiša a Márie!), nezaznievajú v nej zraňujúce slová, nie je v nej vlastne nič iné len láska a pokoj. Keď takto uvažujem o Svätej rodine, zdá sa mi, že moja rodina sa jej v ničom nemôže vyrovnať. S Jeannie sme svoji už tridsaťosem rokov, navzájom sa naozaj ľúbime, no som si istý, že niekedy jej leziem na nervy alebo ju rozčuľujem. Niekedy niekto z nás povie niečo, čo toho druhého zraní alebo znechutí – slová, ktoré nemožno vrátiť späť. A to ešte nevravím o úsilí, ktoré musíme vynaložiť na to, aby sme si zachovali dobré vzťahy s našimi dospelými deťmi, zaťmi a nevestami.

No jedno viem: Boh naše rodiny miluje – tú vašu i tú moju – tak, ako miloval Ježiša, Máriu a Jozefa! Nemá stále pred očami len to, v čom zlyhávame pri starostlivosti o svoje manželky či manželov, alebo pri výchove našich detí. Dobre vie, ako veľmi sa usilujeme navzájom sa milovať. Aj keď sa ti láska k tvojej rodine zdá nedokonalá, predsa je odrazom lásky Boha Otca voči nám všetkým. Práve preto je každá rodina osobitným odrazom Svätej rodiny.

 

Modli sa za svoju rodinu!

Mnohí z nás poznajú bolesť plynúcu z napätého alebo naštrbeného vzťahu so svojimi deťmi alebo manželom či manželkou. Niekedy ani presne nevieme, čo sa stalo. No nech sa už stalo čokoľvek, Pán je v týchto náročných vzťahoch s nami. Je nablízku tebe a zároveň je nablízku aj tvojmu manželskému partnerovi a tvojim deťom. Keď je teda takto blízko pri tebe, môžeš ho bez zábran poprosiť, aby ti pomohol urobiť aspoň celkom drobný krok smerom k zmiereniu. Nenechaj sa znechutiť, ak ťa ten druhý odbije. Boh ti je stále nablízku. Môžeš mu veriť, že každým drobným krokom, ktorý robíš, pomáhaš svojej rodine stať sa svätejšou.

Ak je to teda možné, modli sa počas tohto Adventu so svojou manželkou či manželom. Modlite sa spoločne za vaše deti a vnúčatá. Predkladajte Pánovi svoje prosby za nich na svätej omši. Modlite sa za to, aby na nich vždy spočívala Ježišova milosť, aj keď sa zdá, že nemajú vieru. A keď ste s nimi, usilujte sa „navzájom sa milovať bratskou láskou“ (porov. Rim 12, 10). Všetkými týmito spôsobmi budete pracovať na posvätení svojej rodiny – na tom, aby ste ju oddelili od zla a vyčlenili pre Pána. Tak svojej rodine pomôžete stávať sa svätou rodinou.

Nech vás i vašich milovaných počas týchto Vianoc žehná Ježiš, Panna Mária i svätý Jozef!

Jeff Smith, vydavateľ