Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Petrova rodina

Milí naši čitatelia,

keď sme boli pred niekoľkými rokmi vo Svätej zemi, zavítali sme aj do mestečka Kafarnaum. Medzi ruinami tohto mesta sa nachádza aj dom svätého Petra. Pred mestom je umiestnený nápis: „Ježišovo mesto“. Sprievodca nám pri ruinách Petrovho domu vysvetlil, že takýto prívlastok dostal Kafarnaum preto, lebo Ježiš tu nejaký čas žil – v maličkom dome svätého Petra, ktorý v podstate tvorila len jedna veľká miestnosť.

To ma zarazilo: Boží Syn spával v tej istej miestnosti, v ktorej spal Peter so svojou manželkou, svokrou a možno aj deťmi? Historici by mi na to asi povedali, že nám to nie je nič nezvyčajné, veď v staroveku, ba aj neskôr žili takto mnohí chudobní ľudia. Mňa však na tom najviac zaráža čosi iné: že Boh sa tak pokoril, že sa stal jedným z nás. Kráľ slávy, ktorému sa v nebi klaňali myriady anjelov, prišiel medzi nás a spal v biednom dome spolu s nami, ľuďmi.

A to, čo urobil Ježiš pred dvetisíc rokmi pre Petrovu rodinu, chce počas tohto mesiaca urobiť aj pre teba: chce prísť do tvojej rodiny a prežívať s vami váš každodenný život: chce s vami jesť, spať, odpočívať aj modliť sa k Otcovi.

O tom sú aj články tohto čísla Slova medzi nami: že Ježiš chce prísť do tvojej rodiny a naplniť ju láskou – vzájomnou láskou i láskou k Bohu. Manželov chce naplniť novou láskou k ich manželkám a manželky ešte vrúcnejšou láskou k ich manželom. Rodičov chce naplniť láskou k deťom a deti poslušnou a nezištnou láskou k svojim rodičom. Novú lásku chce vliať aj do našich vzťahov s ostatnými členmi našich rodín, ba aj medzi nás a našich priateľov, ktorí sú našou duchovnou rodinou.

Všetkým nám teda prajem, aby sme počas Adventu i Vianoc vpustili Ježiša do svojich rodín a dovolili mu naplniť nás novou láskou!

P. S.: Manželia a páry pripravujúce sa na manželstvo môžu nájsť nový oheň lásky aj prostredníctvom našej knižnej novinky. Tou je 60-dňová domáca duchovná obnova pre páry s titulom Do teba zbláznený od známych manželov Johna a Stasi Eldredgeovcov.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania