Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Slovo na cestu

Pane, nauč nás modliť sa!

Drahí bratia a sestry,

keby ste mohli Pána počas tohto Pôstu poprosiť o jednu vec, čo by to bolo? Možno by ste chceli, aby zmiernil napätie vo vašej rodine alebo vyriešil vaše finančné či zdravotné ťažkosti. Vieme, že Ježiš sa stará o všetky oblasti nášho života, a tak sa mu, prirodzene, snažíme prinášať svoje obavy a bremená. No čo keby sme sa počas tohto Pôstu zamerali na niečo iné?

Predstav si, že si jedným z Ježišových prvých nasledovníkov. Videl si Ježiša uzdravovať chorých, sýtiť hladných a kriesiť mŕtvych. Videl si ho odpúšťať hriechy, ohlasovať radostnú zvesť a vyzývať ľudí, aby sa obrátili k Bohu a zmenili svoj život. Videl si, ako ráno odchádza, aby sa v samote modlil, a dokonca si sa modlil spolu s ním. Čo keby si sa pridal počas tohto Pôstu k jeho učeníkom a požiadal ho len o jedno: „Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11, 1)?

Práve toto je cieľom tohto čísla Slova medzi nami. Nasledujúcich štyridsať dní budeme sedieť pri Ježišových nohách a načúvať mu, ako nás osobne a zároveň úctivo učí modliť sa k nášmu Otcovi (Mt 6, 9 – 13). A keď budeme počuť, ako sa modlí pri Poslednej večeri, budeme svedkami toho, aký dôverný vzťah má so svojím Otcom (Jn 17, 1 – 26). Napokon sa k nemu pridáme v Getsemanskej záhrade a budeme sledovať, ako zápasí s prijatím Otcovho plánu s krížom.

 

Duch ťa bude učiť

Možno máš pocit, že nie je nemožné, aby si bol pri Pánovi tak blízko, že by si skutočne zažil, ako ťa Pán učí. No ty máš niečo, čo učeníci pred ukrižovaním nemali. Máš Ducha Svätého, ktorý prebýva v tvojom srdci!

Ježišov prísľub učeníkom patrí aj tebe: Duch „ťa naučí všetko a pripomenie ti všetko, čo povedal“ (porov. Jn 14, 26). Duch, ktorého si prijal pri krste, zostáva v tebe a túži ťa voviesť do Ježišovej prítomnosti pri každej modlitbe. Je s tebou aj teraz, vlastne je pripravený sprítomniť ti Ježišove slová – zvlášť jeho slová o stretnutí s Otcom v modlitbe.

Keď teda budeš počas tohto Pôstu tráviť čas v modlitbe, začínaj svoju modlitbu slovami: „Pane, nauč ma modliť sa! Nauč ma priblížiť sa k Otcovi. Duchu Svätý, nauč ma všetko, čo Ježiš učil svojich učeníkov. A, Pane Ježišu, keď budem na Veľký piatok svedkom tvojho umučenia, daj, aby som bol po tvojom boku a modlil sa s tebou na každom kroku tvojej krížovej cesty.“

Nech vám Pán dá požehnaný Pôst!

Jeff Smith, vydavateľ