Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Slovo vydavateľa

Blahoslavení ste

 Drahí bratia a sestry,

teším sa, že na tento mesiac napísal články katolícky kňaz Jacques Phillipe. Otec Jacques je vo Francúzsku členom katolíckeho spoločenstva s názvom Komunita blahoslavenstiev. Je teda pochopiteľné, že v článkoch tohto čísla sa zameriava na blahoslavenstvá z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, zvlášť na prvé z nich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

 Príprava na Pôstne obdobie

Už o necelé tri týždne vstúpime do Pôstneho obdobia. Dúfam, že toto číslo vám poslúži ako dobrá príprava naň. Pred Popolcovou stredou budeme sláviť tri nedele, preto vám navrhujem takýto postup:

  • V nedeľu 5. februára si prečítajte článok „Blahoslavení chudobní v duchu: učiť sa Ježišovej ceste“ na strane 4.
  • V nedeľu 12. februára si prečítajte článok „Prijmi nové srdce: chudobní v duchu prinášajú bohaté ovocie“ na strane 12.
  • V nedeľu 19. februára si prečítajte článok „Blahoslavení ste: život podľa blahoslavenstiev“ na strane 20.

Tieto články môžete začleniť do svojej modlitby a prípravy na nedeľnú svätú omšu. Keď to urobíte, zistíte, že bez ohľadu na vaše životné okolnosti či finančnú situáciu vás Pán pozýva stať sa chudobnými v duchu. Pritom vám však sľubuje i svoje kráľovstvo, ktoré má väčšiu hodnotu než akýkoľvek poklad.

 

Kto je chudobný v duchu?

Je dosť možné, že s tým mám problém len ja: mám totiž rád, keď mám všetko vo svojom živote pod kontrolou. Najspokojnejší som vtedy, keď si veci naplánujem a urobím patričné rozhodnutia. Naopak, nemám rád, keď nad nejakou situáciou strácam kontrolu alebo keď neviem, čo sa bude diať. A tieto dni takmer každý týždeň prinášajú nejaké nové výzvy. Keď sa to deje, nepáči sa mi celkom myšlienka, že sa mám spoliehať na Boha. No otec Jacques mi hovorí:

„Kto je chudobný človek? Ten, kto… prechádza ťažkým obdobím a ktorý sa preto môže spoliehať jedine na Boha. Je sám a zraniteľný… Už danú situáciu nemá pod kontrolou. Napokon mu zostáva len jediné: volať na Boha, spoliehať sa na Boha. Toto sa môže stať chudobným ľuďom v bežnom zmysle tohto slova, no môže sa to stať aj ľuďom, ktorí sú materiálne bohatí.“

Napokon zostáva len jediné: volať na Boha, spoliehať sa na Boha. Počas tejto prípravy na Pôstne obdobie začleňme do svojej každodennej modlitby aj túto modlitbu: „Pane, odovzdávam ti všetky svoje starosti, všetky obavy, všetky situácie, ktoré dnes nemôžem mať pod kontrolou. Pomôž mi spoliehať sa len na teba.“ Keď sa takto modlíme, napodobňujeme Ježiša, ktorý sa úplne spoliehal na svojho nebeského Otca. Napodobňujeme toho, ktorý „so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť“ (Hebr 5, 7). Kiež sa všetci staneme chudobnými v duchu podľa vzoru nášho Učiteľa!

Jeff Smith, vydavateľ