Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Riskovať kvôli Pánovi

Podobenstvo o talentoch

V roku 2006 americký podnikateľ Blake Mycoskie cestoval po Argentíne. Stretol tam istú ženu z dobrovoľníckej organizácie, ktorá zaobstarávala chudobným deťom topánky. Mycoskie strávil s touto skupinou nejaký čas a spolu putovali z jednej dediny do druhej. Táto cesta radikálne zmenila jeho pohľad. „Niekde vzadu v hlave som vedel, že vo svete existujú aj deti, ktoré chodia bosé,“ povedal neskôr, „no až vtedy som po prvý raz videl skutočný dopad toho, keď človek nemá topánky: otlaky, pľuzgiere, rany a infekcie.

Mycoskie cítil nutkanie niečo urobiť. A tak založil novú spoločnosť s názvom Topánky pre lepšie zajtrajšky (Shoes for Better Tomorrows). Za každý pár topánok, ktoré predal, daroval nový pár topánok deťom v núdzi. Bol to finančne náročný, riskantný podnikateľský plán a mnohí ľudia očakávali, že Mycoskie zbankrotuje. No to sa nestalo. Jeho spoločnosť, dnes známa ako TOMS, zažívala v priebehu prvých piatich rokov zakaždým nárast o 500 percent. V roku 2017 malo TOMS nadviazanú partnerskú spoluprácu s nepočetným množstvom charitatívnych organizácií a po celom svete darovalo viac než 70 miliónov párov topánok. Blake Mycoskie podstúpil veľké riziko a bol za to mnohonásobne odmenený.

 

Riziko verzus strach

Príbeh Blaka Mycoskieho sa podobá Ježišovmu podobenstvu o talentoch – podobenstvu, ktoré opisuje Ježišov druhý príchod a posledný súd (Mt 25, 13 – 30). V tomto podobenstve istý muž odmeňuje svojich dvoch sluhov za to, že investovali peniaze, ktoré im zveril. No tretieho sluhu odmietne, pretože jeho peniaze zakopal do zeme. Podobne ako Mycoskie, prví dvaja sluhovia boli ochotní podstúpiť riziko a boli za to odmenení.

No čo tretiemu sluhovi zabránilo v investovaní peňazí, ktoré mu zveril pán? On sám to vysvetlil takto: „Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, a preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje“ (Mt 25, 24 – 25).

Tento sluha sa bál svojho pána tak, až ho to ochromilo. Myslel si, že jeho pán je príliš „náročný“, a tak to zahral na istotu. Veď ktorý človek by očakával, že bude žať tam, kde nesial? Alebo ktorý človek by mohol čakať, že by mohol zbierať tam, kde nerozsypal žiadne semienka? A čo by taký človek urobil s niekým, kto by nenaplnil jeho očakávania? A tak sluha tieto peniaze zakopal. Nechcel riskovať, že si vyslúži hnev svojho pána za to, že ich investuje a vyjde celkom naprázdno. Nanešťastie, tento sluha v skutočnosti nepoznal svojho pána.

 

Štedrý pán

Je zaujímavé, že toto podobenstvo pritom často čítame tak, akoby pohľad tretieho sluhu na jeho pána bol presný. To nás potom môže viesť k strachu zo stretnutia s Ježišom pri jeho druhom príchode. Celkom mimovoľne si totiž prenášame obraz prísneho a náročného pána na Boha a nadobúdame pocit, akoby aj on na nás kládol nereálne a neúprosné očakávania. No na to podobenstvo sa teraz pozrime ešte raz. Dobre sa pozrime najmä na pánovu odpoveď prvým dvom sluhom. Potom sa pred našimi očami začne vynárať celkom iný obraz.

Keď pán počul o zisku týchto dvoch sluhov, zahrnul ich chválou. Jednému aj druhému povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 21). On ich oboch nielen pochválil, ale každého z nich aj povýšil. No zároveň – a to bolo azda najnečakanejšie – ich pozval, aby spolu s ním oslavovali zisk. Ježišovi poslucháči takúto reakciu iste nečakali!

To je aj jedno z Ježišových posolstiev pre nás: Boh s potešením hľadí na každé naše úsilie prehĺbiť náš vzťah s ním. Raduje sa, keď pre neho riskujeme. Veľmi rád vidí, ako vychádzame zo svojich zabehaných koľají, aby sme sa podelili o svoju vieru s kolegom, pustili sa do novej služby alebo obetovali peniaze na pomoc ľuďom v núdzi. Pritom nám sľubuje, že odmenu dostane každý, kto pre evanjelium vykročí zo svojej zóny pohodlia.

 

Uväznení strachom

Zdá sa, že na tretieho sluhu mal väčší vplyv strach z trestu, než viera v pánovu dobrotu. Očakával drsného a prísneho mocnára, nie pána, ktorý zaobchádza so svojimi služobníkmi s láskou. A tak sa mu nepodarilo použiť svoj talent pri práci. Nepodarilo sa mu zariskovať, aby získal výnos pre svojho pána. Preto mu strach zabránil mať podiel na pánovej radosti. A to viedlo k jeho odmietnutiu.

Hoci toto podobenstvo končí dosť hrozivo, nedovoľ, aby ťa osud posledného sluhu vystrašil. Spomeň si, aký štedrý bol pán k tým dvom ďalším sluhom. Toto Ježiš túži dať aj tebe. Nechce, aby si sa nechal spútať strachom ako tretí sluha. On vie, že čím viac dovolíme strachu, aby nám vládol, tým ťažšie pre nás bude vnímať jeho lásku a milosrdenstvo – a tým ťažšie pre nás bude slúžiť mu a prinášať ovocie jeho kráľovstvu.

Práve strach nás presviedča, že sa musíme chrániť pred prísnym a náročným Bohom. Strach nás núti uchovať si to málo, čo máme, a radšej neriskovať tým, že by sme investovali do služby Pánovi a ľuďom. Strach nám hovorí, že Boh si zapisuje len naše zlyhania a všíma si u nás nedostatok ovocia. Bojíme sa, že Boh bude rozčarovaný zo všetkého, čo nie je dokonalé, a tak sa ani nepokúšame niečo urobiť.

 

Hľadajte najprv Božie kráľovstvo

Ako teda môžeš prekonať strach z Ježišovho druhého príchodu? Tak, že sa budeš pevne držať pravdy o tom, aký je k tebe dobrotivý a láskavý. Tým, že si spomenieš, že on nie je krutý, neľútostný pán, ale milujúci a milosrdný Spasiteľ. Ukázať správny smer ti môže aj pár nasledujúcich veršov.

 

„Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12, 32). Boh nás chce priviesť do svojho kráľovstva. So svojím darom večného života nenarába skúpo. On ti nebeskú bránu otvára s radosťou.

 

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33). Boh vie, čo potrebuješ – materiálne aj duchovne. On vie, v čom sa možno cítiš neschopný slúžiť mu a je pripravený pomôcť ti. A ak vykročíš a zariskuješ, tvoja investícia sa určite vyplatí. Možno nie presne tak, ako čakáš, ale stane sa to.

 

„Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia“ (Mt 6, 34). Ježiš je Pánom nad tvojou minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou – dokonca aj nad tvojou nebeskou budúcnosťou. Ak sa budeš strachovať o to, čo sa stane, keď opäť príde, vyvoláš si len ďalšiu úzkosť a tá ti bude brániť podstupovať riziko tak, ako si to on praje. Dôveruj, že Boh má vo svojich rukách všetky tvoje zajtrajšky a s dôverou a vierou ešte dnes vykroč.

 

„Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 25). Áno, investovanie do Božieho kráľovstva znamená vzdať sa či stratiť niečo zo svojho pohodlia či pôžitkov. Slúžiť Pánovi nie je vždy ľahké a niekedy pri svojej snahe i zakopneme alebo zaváhame. No Ježiš nám ako odmenu za naše úsilie ponúka toho tak veľa! Sľubuje nám, že svoj život „nájdeme“ v jeho prítomnosti. A – a to je ešte úžasnejšie – nájdeme svoj pravý a večný domov v nebi, keď príde v sláve.

 

Oddaný Ježišovmu podniku

Jediné, o čo išlo pánovi v tomto podobenstve, bol návrat investície. Chcel, aby boli jeho sluhovia oddaní budovaniu jeho podniku. Aj Ježiš chce, aby sme boli oddaní jeho „podniku“ – budovaniu Božieho kráľovstva – pri delení sa o svoju vieru a láskyplnej pomoci druhým. Nežiada, aby sme boli hneď dokonalí. Žiada od nás len to, aby sme zariskovali a vnímali, k čomu to vedie.

Toto urobil aj Blake Mycoskie, keď založil značku TOMS. Nikto presne nevedel, čo sa stane, no napokon jeho riskantný krok priniesol obrovskú charitatívnu pomoc, ktorá zmenila život miliónom ľudí. Priniesť zmenu môžeme aj my. Naša investícia do Božieho kráľovstva môže mať aj večné dôsledky – pre nás samých i pre mnohých, naozaj mnohých ľudí.