Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

„Choď a rob podobne“

Žiť povolanie k láske

Diakon Greg Kandra

Možno ste teraz nanovo pochopili sociálne učenie Cirkvi. Ale to je len začiatok. Pochopenie učenia Cirkvi môže rozšíriť aj váš pohľad na to, kde a ako môžete slúžiť. Všetci chceme byť aktívnymi, angažovanými veriacimi, ktorí navonok žijú svoju vieru a vydávajú tak svedectvo o Kristovej lásky.

 

Používajte svoje dary

Kde teda začať? Najprv sa poobzerajte okolo seba a zistite, na ktorých miestach je sociálne učenie Cirkvi už vpletené do štruktúry vášho života: na to, kde sa modlíte, kde pracujete, ako žijete.

Ja mám napríklad tú milosť, že môžem mať podiel na sociálnej náuke Cirkvi prostredníctvom svojej práce redaktora v katolíckom združení pre vojnami zmietaný Blízky východ s názvom Catholic Near East Welfare Association. Organizácia CNEWA, ktorú v roku 1926 založil pápež Pius XI., slúži východným katolíckym cirkvám, podporuje školy, nemocnice, sirotince, semináre a iné programy sociálnej pomoci. Prostredníctvom nášho časopisu a ďalších materiálov sa snažím inšpirovať ľudí a zapojiť ich do našej práce. Keď to zjednoduším, tak moja základná náplň práce je vlastne pripomínať ostatným (podobne ako staršie reklamy telefónnych spoločností), že sme všetci navzájom prepojení. Aj to je dôležitý aspekt sociálneho učenia Cirkvi.

Keď zistíte, čo už robíte, spýtajte sa Boha, ako máte použiť svoje dary nejakým novým či iným spôsobom. Časom možno budete počuť, ako vás Duch volá – možno vám položí na srdce konkrétnu potrebu alebo vám predloží a ponúkne nejakú novú príležitosť.

 

Pridaj sa k ostatným

Túto službu nemusíte robiť sami. Začnite vo svojej miestnej farnosti. V mojej farnosti v newyorskom Queense, kde slúžim ako diakon, máme mnoho služieb, do ktorých sa ľudia môžu zapojiť a pomôcť tak druhým. Okrem iného sme napríklad zaangažovaní do fungovania miestnych potravinových bánk i do zbierok šatstva.

Naša pomoc sa však netýka len poskytovania jedla, oblečenia či prístrešia. Súčasťou mojej služby je aj práca s ľuďmi. Mám na starosti dve dôležité skupiny, ľudí, ktorí sa často cítia zabudnutí a opustení: rozvedení katolíci a slobodní dospelí. Spolupracujem s diecéznym cirkevným súdom a pomáham im pri prechádzaní procesom skúmania platnosti ich pôvodného manželstva. Mnohí rozvedení vďaka tomu môžu začať naplno prijímať sviatosti. Som i duchovným moderátorom skupiny slobodných dospelých katolíkov, väčšinou päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov, ktorí sa snažia stretať na rôznych spoločenských a duchovných aktivitách. Obe tieto skupiny svojím spôsobom prinášajú pocit zadosťučinenia a začlenenia ľuďom, ktorí sa príliš často cítia odstrčení na okraj života farnosti alebo spoločnosti ako celku. A to je tiež jeden z aspektov sociálnej náuky Cirkvi.

Klaďte si teda otázku, čo je dôležité pre členov vášho spoločenstva veriacich. Zaujímajú ich otázky ochrany života? Alebo túžia kŕmiť chudobných? Má niekto z vás priateľa, imigranta, ktorý má problém zorientovať sa a vybaviť si potrebné doklady? Je práve teraz vo vašom regióne aktuálna téma utečeneckej krízy? Krása sociálneho učenia Cirkvi spočíva v tom, že sa dotýka každého aspektu moderného života. Zhromaždite farníkov, ktorí sa chcú spolu s vami angažovať vo svete a nachádzať riešenia postavené na katolíckych hodnotách. Spoločné stretnutia a modlitby raz či dva razy do mesiaca (alebo aj častejšie) môžu byť prvotnou iskrou, ktorá čosi zapáli. Ktovie? Možno sa stanete súčasťou nových Turíc!

 

Rôzne poslania

Či už spolupracujete s ľuďmi z farnosti, alebo sa v niečom angažujete sami ako dobrovoľníci, určite nájdete nespočetné množstvo ďalších spoločenstiev a charitatívnych organizácií, ktorých poslaním je napĺňať niektorý aspekt sociálnej náuky Cirkvi. Predstavím vám len niektoré z nich:

Spolok svätého Vincenta de Paul. Je to jedna z najstarších a najúctyhodnejších katolíckych charitatívnych inštitúcií na svete. Je možné, že vo vašej diecéze či priamo vo farnosti pôsobí nejaká vetva tejto skupiny, ktorá je pripravená a ochotná hľadať spôsoby, ako nasýtiť hladných, zaodiať nahých a poskytnúť prístrešie bezdomovcom. V našej farnosti Spolok svätého Vincenta de Paul udržiava malý fond pre núdzové situácie, ktorý môže pomôcť ľuďom zaplatiť komunálne služby a nakúpiť potraviny. Máme tiež vzťahy s miestnymi potravinami a môžeme rodinám poskytnúť poukážky na nákup základných potravín. Farníci tiež prevádzkujú horúcu linku, na ktorej možno ohlásiť nejakú potrebu, a pravidelne sa schádzajú na stretnutiach, na ktorých sa týmito žiadosťami o pomoc zaoberajú a hodnotia ich.

Viac o pôsobení Spolku svätého Vincenta de Paul na Slovensku nájdete na stránke: www.ozanam-sk.com

Skupiny zasadzujúce sa za ochranu života. Vaša farnosť je už možno zapojená do nejakej služby zameranej na ochranu života. Aj na Slovensku fungujú viaceré pro-life organizácie. Mnohé z nich organizovali v rokoch 2013, 2015 a 2019 Pochod za život. Zoznam organizácií, ktoré sa stavajú na obranu života – aj toho nenarodeného – môžete nájsť napríklad tu: www.pochodzazivot.sk/partneri/

Podeľme sa. Akciu Podeľme sa! s požehnaním diecéznych biskupov Slovenska organizujú Katolícke hnutie žien Slovenska a Úsmev ako dar počas 40-dňového Pôstneho obdobia. V priebehu roka je možné podporiť aj jednotlivé centrá pomoci, ktoré sa stali domovom pre chudobné rodiny s deťmi. Viac nájdete na stránke www.podelmesa.org

Pax Christi. Na webovej stránke tejto organizácie sa dočítate o jej príbehu: „V roku 1945 sa malá skupina ľudí vo Francúzsku pravidelne stretávala na modlitbe za mier. Nemali však len nejaké nejasné obavy z vojny. Tým, čo ich trápilo a čo ich nútilo schádzať sa, bola skúsenosť s mučivou a strašnou skutočnosťou: francúzski a nemeckí katolíci, ktorí vyznávali tú istú vieru a slávili tú istú Eucharistiu, sa v 20. storočí navzájom po miliónoch zabíjali. Chápali, že táto situácia určite nie je Božou vôľou. Preto sa modlili za odpustenie, za zmierenie, za Kristov pokoj.“ Tak vznikla organizácia Pax Christi, ktorá dnes pôsobí vo viac než päťdesiatich krajinách. Pax Christi počas celého roka organizuje semináre, workshopy a stretnutia, ktoré sa zasadzujú za mier. Je možné, že aj niekde vo vašom okolí sa nachádza podobná skupina, ktorá sa modlí a zasadzuje za pokoj vo svete. Ak sa chcete dozvedieť, ešte viac, môžete navštíviť webovú stránku tejto organizácie – www.paxchristi.net

Slovenská katolícka charita. Charitatívna organizácia pod patronátom Konferencie biskupov Slovenska. Má rozbehnuté dobročinné projekty v Rwande, Ugande, v Moldavsku či na Ukrajine. Ak máte záujem o dobrovoľnícku prácu, po splnení podmienok a úspešnom absolvovaní výberového konania sa môžete ako dobrovoľníci vydať do Rwandy či Ugandy. Rovnako môžete dobročinné projekty podporiť modlitbou, obetou alebo milodarom. Viac informácií nájdete na webstránke charita.sk. Slovenská katolícka charita má aj svoje diecézne vetvy:

Bratislavská arcidiecézna charita: charitaba.sk

Trnavská arcidiecézna charita: charitatt.sk

Diecézna charita Nitra: charitanitra.sk

Diecézna charita Žilina: charitaza.sk

Arcidiecézna charita Košice: charita-ke..sk

Diecézna charita Banská Bystrica: charitabb.sk.

Spišská katolícka charita: caritas.sk.

Rožňavská katolícka charita: charitaroznava.sk

Gréckokatolícka charita Prešov: gkcharita-po.sk

Charita – Gréckokatolícka eparchia Košice: charita.grkatke.sk

ACN Slovensko ­– Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako dobročinná katolícka organizácia podporuje veriacich všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v núdzi. O tom, ako pomôcť trpiacim kresťanom na celom svete, sa dočítate na: www.acnslovensko.sk

Mary’s Meal. Mary’s Meals je medzinárodné charitatívne hnutie bojujúce proti hladu zavádzaním školského stravovania tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu. V školách, kde deti vďaka tejto organizácii dostávajú jedlá, stúpa počet zapísaných žiakov, zlepšuje sa ich dochádzka, deti sa dokážu lepšie sústrediť, sú zdravšie a dosahujú lepšie výsledky. Tak môžu dostať vzdelanie, ktoré im otvára cestu von z chudoby. Iba 18,30 € – to sú náklady na stravovanie jedného dieťaťa po celý školský rok. Už za 9 centov denne teda môže darca nakŕmiť jedno hladné dieťa. Viac sa dozviete na stránke www.marysmeals.sk

 

„Ty choď a rob podobne“

Rovnako užitočné ako byť súčasťou väčšej organizácie však môže byť prežívanie sociálnej náuky Cirkvi v rámci svojich každodenných rozhodnutí a činov. Môžete sa postarať o staršieho suseda napríklad tak, že mu prinesiete jedlo a chvíľu si s ním posedíte. Môžete pliesť či háčkovať šatky, šály alebo veci pre novorodencov a pomodliť sa pri nich za toho, komu ich dáte. Vaše modlitby príhovoru sú tiež prejavom solidarity a majú veľkú silu.

Sociálna náuka Cirkvi sa vo svojej podstate snaží naplniť slová, ktoré povedal Ježiš na záver podobenstva o milosrdnom Samaritánovi: „Choď a rob podobne“ (Lk 10, 37). Hoci nás od seba oddeľujú rôzne vierovyznania, jazyky či fyzické bariéry a hranice, predsa sme jeden druhému blížnymi. Modlime sa, aby nám Pán dal milosť „vidieť“ svojich blížnych a nájsť tvorivé spôsoby, ako im pomôcť.