Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

RESET

Bohumír Živčák, líder spoločenstva Rieka života

Meno Jeremy Riddle už na Slovensku nie je celkom neznáme. Jeho piesne – Nežne zlomený, V úžase a chvále, Hneď z rána, Láska prišla z neba k nám – sa v slovenčine spievajú už roky. Dokonca sme na Slovensku mali možnosť stretnúť tohto chválového lídra aj osobne – počas bratislavských misií v roku 2010 a aj neskôr v rámci festivalu Campfest.

V týchto dňoch prichádza na pulty kníhkupectiev jeho kniha o zvelebovaní Boha s názvom RESET.

Jeremy vyrástol v rodine, kde bolo zvelebovanie súčasťou každodenného života. On i jeho rodičia boli členmi spoločenstva Anahaim Vineyard (domovské spoločenstvo známeho amerického pastora Johna Wimbera), v ktorom Jeremy už ako tínedžer viedol chvály. Neskôr prežil par rokov formácie vo YWAM (Mládež s misiou), ktorá ma veľmi silný misijný rozmer.

V deväťdesiatych rokoch sa stal súčasťou Vineyard Music, ktorá spájala najlepších chválových lídrov a bola v tých rokoch nositeľom nového pohybu v oblasti zvelebovania a chvál.

Vtedy sme sa Božími cestami dostali k týmto piesňam i my, katolíci na Slovensku; a aj to nám vlastne umožnilo otvoriť dvere tejto oblasti zvelebovania. Aj dovtedy sa síce spievali piesne o Bohu, ale bolo medzi nimi malo takých, ktoré by otvorene a priamo oslovovali a oslavovali Boha. Prelom priniesli až tieto piesne, ktoré vytvorili priestor na priamejšiu a osobnejšiu modlitbu chvály.

Krivdil by som bratom protestantom, keby som tvrdil, že na Slovensku začali prebiehať modlitby chvál až vtedy. Pravé k nim a na ich modlitbové stretnutia sme sa chodili naučiť čosi o modlitbe chvál. Niežeby modlitba chvály v Katolíckej cirkvi neexistovala. Pravé naopak, veď všetky formy liturgického slávenia (slávenie Eucharistie, modlitba Liturgie hodín…) obsahujú modlitbu chvály. No bola tu istá oblasť – spontánna modlitba malých skupín a spoločenstiev –, ktorú pravé piesne chvály rýchlo rozvinuli. A tieto piesne sa stali aj ekumenickým mostom medzi jednotlivými vyznaniami a umožnili výnimočne chvíle spoločnej modlitby a zvelebovania (cele hnutie Taize a FIRE Rallies a ich slovenská obdoba nazývaná „Oheň“, už spomínane Mestské misie v Bratislave v roku 2010, Campfest, Godzone tour a ine).

V rámci našej prace v Rieke Života roky pozorne sledujeme tuto chválovú scénu, aby sme sa mohli učiť a čerpať z piesni, ktoré nám pomáhajú pri modlitbe. Aj keď sú tieto piesne prekladane z iných jazykov do slovenčiny, mnohé už tak zľudoveli, že ľudia ani nevedia, že originál je v inom jazyku.

Tak sme sa niekedy v roku 2006 dostali k piesni Sweetly Broken, ktorej autorom bol – vtedy ešte pre nás neznámy – Jeremy Riddle, mladý chválový líder, ktorý vo svojich piesňach preukazoval výnimočne chápanie kríza a utrpenia. Keď sme sa potom osobne stretli na misiách v Bratislave a neskôr aj u neho doma v Kalifornii, rozvinulo sa priateľstvo, ktoré presahuje nielen oceán a kontinenty, ale prekračuje aj trhlinu medzi protestantmi a katolíkmi.

Výnimočný hudobný a básnicky talent sa v ňom snúbi s hlbokým chápaním kontextu cirkvi ako spoločenstva, ako aj s vnímaním misijného povolania každého kresťana. V tom nám je jeho videnie viery, Boha a spoločenstva cirkvi blízke. Svoju novu knihu, do ktorej sa budete môcť už čoskoro začítať, napísal ako manifest, ako výzvu na návrat k prameňu zvelebovania, kde modlitba chvály prameni a kam smeruje – ako výzvu na návrat k Božiemu srdcu.

Jeho slova sú slovami človeka, ktorý rozumie nielen samotnej chvále, ale aj tomu, čo ju poškvrňuje, korumpuje a znesväcuje. Je to volanie proroka, aby sme sa vrátili k prvotnej láske a odhodili všetky masky a nánosy sveta, ktoré prikrývajú naše srdcia, po ktorých Boh tuží najviac.

Ak chceš počuť, čo hovorí tento muž ako rešpektovaný svetový chválový líder a skladateľ, tak ti poradím augustinovské „vezmi a čítaj“. Pochopíš, o čom to cele je a o čom by to malo byť. Vie, o čom hovorí, a nehľadá pritom vlastnú slávu ani uznanie. Stravuje ho horlivosť za čistotu – čistotu sŕdc a čistotu modlitby chvál.