Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Slovo medzi nami VEĽKÁ NOC 2021

Informácia o distribúcii a dostupnosti časopisu.

Počas týchto dní sme distribuovali nove číslo časopisu Slovo medzi nami. Časopis sme zasielali aj do farnosti. V prípade, že si časopis zaobstarávate v kostole, obráťte sa na osobu zodpovednú za periodiká vo vašej farnosti.

Téma veľkonočného čísla – Čaká nás život.

Duch Svätý nám môže ukázať, aké je vzkriesenie skutočné – až tak, že sme potom Pánovi ochotní dať celý svoj život, ba dokonca preňho aj zomrieť. Keď Duch vpíše Ježišovo zmŕtvychvstanie do nášho srdca, dá nám nový pohľad na život a na smrť. Ježišovo zmŕtvychvstanie – spolu s jeho umučením a smrťou – nás už premenilo a každý deň nás mení stále väčšmi a ­väčšmi. Ba čo viac – máme veľkú nádej, že po smrti budeme s Pánom vzkriesení aj my. Konečne ho uvidíme a budeme s ním naveky v raji! Požehnanú Veľkú noc! (Jeff Smith, vydavateľ)

Obsah:

Vložme svoju nádej do vzkriesenia – Kresťania majú pevný prísľub večného života.

Nové nebo a nová zem – Boh všetko obnoví v Ježišovi.

Ako sa stať  majákom nádeje – Aj my môžeme byť svedkami moci zmŕtvychvstania.

Nikto nie je úplne stratený – Jacques Fesch – odsúdený vrah, obrátený kresťan.

Kráčať po napnutom lane  – Môj boj s rakovinou ma naučil dôverovať Bohu.

Dve strany jednej mince – Ovocie Ducha.

Redemptoristi – sto rokov na Slovensku: Obnovenie činnosti na Slovensku a rozmach misií.

Denné zamyslenia na každý deň veľkonočného obdobia.

Časopis si môžete objednať na https://slovomedzinami.sk/kategoria/casopis-smn/