Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

„Keďže patrím Ježišovi, patrím aj Márii“

Marián Kováčik

V tomto článku chcem predstaviť novú knihu, ktorú sme vydali tesne pred začiatkom Veľkého pôstu. Má taký všeobecný názov: Magnifikat. Z neho je jasné, že je to kniha o Panne Márii. Kniha má však aj podtitul: Úvahy matke o Panne Márii. To už bližšie špecifikuje jej obsah. Nebude to teológia, nebudú to zložité texty, ale postrehy matky, ktorá sama o sebe hovorí, že ak patrí Ježišovi, tak úplne samozrejme patrí aj Márii. No a tretím rozlíšením tejto knihy od ostatných kníh o mariánskej úcte je poznanie, že jej autorka, Patti Gallagherová Mansfieldová, patrila do skupiny študentov a profesorov univerzity v Pittsburghu, ktorá v roku 1967 ako prvá v novodobej Katolíckej cirkvi zažila vyliatie Ducha Svätého. Z tejto skupiny sa zrodilo katolícke charizmatické hnutie.

V knihe, ktorú ponúkame širokej rodine veriacich, ma zaujal autorkin štýl. Píše pozitívne, inšpiratívne a povzbudzujúco.

Pozitívne

Dodnes sa v charizmatickom hnutí stretávame s ľuďmi, ktorí sú v otázke úcty k Panne Márii – jemne povedané – odmeraní. Vraj aby Mária nezatienila Ježiša. Patti na túto obavu ponúka skvelý recept: „Choďte v modlitbe priamo za Ježišom a poproste ho, aby vás predstavil svojej Matke.“ Ilustruje ho príbehom Sally, ktorá to skúsila urobiť a znamenalo to výraznú zmenu v jej živote.

Inšpiratívne

V texte Patti spomína niekoľkých ľudí zo svojej najbližšej rodiny. Ako píše, boli dobrými katolíkmi, no ona veľmi túžila, aby žili plnší kresťanský život, vedený Duchom. Cez svedectvo Matky Terézia sa naučila modliť za nich „expresnú novénu“ – modlitbu Spomeň si, svätá Panna Mária. Matka Terézia sa ju zvykla modliť so svojimi sestrami deväťkrát za sebou pri prosbe za nejakú súrnu vec. A desiaty raz sa ju hneď pomodlili ako poďakovanie. Od Ralpha Martina sa zas dozvedela, že jeden deň v týždni sa modlí za svoju rodinu, aby každý z nej spoznal Pána osobne. A pred jednou sochou Panny Márie dostala vnuknutie dať každého člena svojej rodiny do Máriiných rúk. Čo myslíte, ako to s najbližšími príbuznými autorky dopadlo?

Povzbudzujúco

„Mária nás chce učiť rozjímať vo svojom srdci nad Božím slovom. Chce nás naučiť modliť sa. V takmer každom Cirkvou schválenom zjavení nás Panna Mária vyzýva k modlitbe. A kto je lepšie pripravený učiť svoje deti ako ich vlastná matka? Sama som to zakúsila vo svojom vzťahu so svojimi synmi a svojou dcérou.

Keď bol môj syn Peter ešte malé batoľa, mávala som svoju každodennú modlitbu poobede, kým on pozeral televízny program pre deti. Keď som raz popoludní sedela vo svojom hojdacom kresle a snažila som sa modliť, neustále som zaspávala. ,Takto to nepôjde,‘ povedala som si. ,Možno keď si kľaknem, dokážem zostať bdieť.‘ A tak som si kľakla, sklonila som hlavu až k zemi a oči som si zakryla rukami.

Po chvíľke som vedľa seba pocítila čiusi prítomnosť. Nebol to však anjel ani iné zjavenie; len môj malý Peter! Keď som otvorila oči, bol pri mne – kľačal a skláňal sa presne tak, ako som to robila ja. Mal zložené ruky a pozorne ma sledoval. Sladkým hláskom sa ma opýtal: ,Za čo sa modlíme, mami?‘ Som si istá, že tak, ako chcel malý Peter vstúpiť do mojej modlitby, aj malého Ježiška formovala modlitba jeho matky Márie. V duchovnom zmysle my môžeme robiť s Máriou to, čo kedysi dávno urobil môj syn pri mojej modlitbe. Môžeme si kľaknúť k Márii a povedať jej: ,Za čo sa modlíme dnes, mami?‘ Môžeme ju poprosiť, aby nás naučila modliť sa.