Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Veľký objav Ulfa a Birgitty Ekmanovcov

Keď som premýšľal, akú knihu si prečítam v lete počas voľných chvíľ, rozhodol som sa pre knihu Veľký objav od Ulfa a Birgitty Ekmanovcov. Moja voľba padla na túto knihu okrem iného aj preto, lebo v polovici augusta sme sa mali s manželkou a niekoľkými priateľmi zúčastniť na ich konferencii v Prešove.

Počas celého čítania knihy ma na Ekmanovcoch fascinovala jedna vec: pokora, ktorá je opakom úzkoprsosti. Dovoľte mi to vysvetliť: Ulf a Birgitta, ktorí založili zbory s tisíckami ľudí (celá evanjelikálna cirkev, ktorú založili, má rádovo desaťtisíce členov) a ohlasovali evanjelium po celom svete, si počas celého svojho života uvedomovali, že vidia len malý zlomok z celkového obrazu. Toto ich vedomie zároveň živilo ich horlivú túžbu hlbšie spoznať pravdu.

 

Naživo

Počúvať Ulfa bolo už od začiatku pôžitkom. Bolo jasné, že zápal pre Božie slovo „horí v jeho kostiach“ (porov. Jer 20, 9) už od mladosti. No nesmiernu radosť v ňom vyvolávala najmä Eucharistia. Ako sám povedal, nám sa Eucharistia môže zdať ako niečo samozrejmé, pretože sme pri nej vyrástli. Ale preňho vedomie, že tu, vo svätostánku, je opravdivo, skutočne a podstatne prítomný živý Boh, Boží Syn Ježiš Kristus, je niečím nesmierne silným. Tí, ktorí tam boli, by vedeli veľa hovoriť o radosti a sile, aká sa odrážala v jeho hlase, keď hovoril o Eucharistii, ktorá je Ježišovým telom a krvou.

Ďalšou témou bola viera. Na otázku, ako sa môžeme páčiť Bohu, je jednoduchá odpoveď: vierou (porov. Hebr 11, 6). Každý z nás dostal ako dar určitý stupeň viery (porov. Rim 12, 3), no my ju môžeme svojou spoluprácou s Bohom ďalej rozvíjať. Ako Abrahám aj my môžeme v tichu počúvať Božie prisľúbenia a vierou na ne odpovedať a konať podľa nich. Vtedy naša viera rastie. „Keď ti povie: ,Urob toto, choď tam‘, tak ideš.“ Viera je risk – znamená vykročiť do neznáma. No Boh vieru odmeňuje (porov. Hebr 11, 6) a o tom nás uistil aj sám Ulf: „Maj vieru v Boha a on ťa odmení – v tomto svete, v Cirkvi i v nebi.“

 

Duch Svätý

Neskôr hovoril Ulf aj o Duchu Svätom. Pripomenul, že Duch Svätý je osoba s vlastnou „osobnosťou“, a preto chce mať s nami osobný vzťah – tak ako Otec a Syn. Poznamenal, že hoci si často myslíme, že príchodom Ducha Svätého nám bude dobre a budeme si akosi spočívať v jeho prítomnosti, je to skôr naopak: „Keď príde Duch Svätý, začneš mať viac problémov,“ povedal so smiechom. Opäť sa prejavila jeho spomínaná pokora, keď povedal, že ľudia sa niekedy „naučia“ spôsoby, akými Duch Svätý koná, no potom stretnú iných ľudí, ktorí to robia úplne inak. „Musíme si uvedomiť, že my sme zakúsili len zlomok z toho, čo nám Duch Svätý chce ukázať.“

Hovoril aj o počúvaní hlasu Ducha Svätého, ktorý možno počuť v Cirkvi, magistériu aj v našom vnútri. Pri počúvaní hlasu Ducha potrebujeme jednak dar rozlišovania (lebo naše túžby a myšlienky môžu mať aj iné motívy – také, ktoré nie sú od Boha), ale – podľa vzoru Ježiša – aj totálnu poslušnosť autorite. Ak si nie sme istí, „musíme zaradiť páku do neutrálu“ a čakať.

 

Katolícka cirkev

Ulfa a Birgittu Duch Svätý doviedol k vstupu do Katolíckej cirkvi. Ako povedal Ulf: „Počul som, že mi hovorí štyri slová: Objav; oceň to, čo si objavil; priblíž sa; zjednoť sa.“ Tieto slová ich viedli aj pri ich hľadaní pravdy, ktoré ich napokon priviedlo do Katolíckej cirkvi. A Birgitta doplnila takto: „Otázka nebola, či nám to vyhovuje, ale či je to pravda.“ Keď spoznali pravdu, „nebolo už cesty späť, lebo ako hovorí Ježiš: ,Pravda vás vyslobodí‘ (Jn 8, 32)“.

Pre svoje rozhodnutie nasledovať pravdu si vytrpeli naozaj veľa. Prišli o mnohých priateľov, ktorí nechápali ich rozhodnutie. Dovtedy sa za ich ochranu a požehnanie modlili celé tímy ľudí, po vstupe do Katolíckej cirkvi „nikto, iba niekoľkí, čo sa modlili za môj návrat do Slova života,“ povedal Ulf s úsmevom a pokračoval: „No potom som si jedného dňa uvedomil dôležitú vec: Tým, že som sa stal katolíkom, som síce prišiel o svojich pozemských orodovníkov, no zároveň som získal orodovníkov v nebi: svätých.“ Ani my si teda nemusíme zúfať, pretože v tajomnom Kristovom tele nikdy nie sme sami! Sme obklopení celým „oblakom svedkov“ (Hebr 12, 1), ktorí nám pomáhajú na našej ceste.

Na záver sa chcem s vami podeliť ešte o jedno Ulfovo posolstvo: „Váš život má zmysel. Nie je nezmyselný.“ Aj ty máš vznešené povolanie: byť Božím služobníkom a jeho svedkom. Musíš mu však „povedať bezvýhradné ÁNO“.

Lukáš Vaník

Viac o ceste manželov Ekmanovcov do Katolíckej cirkvi si môžete prečítať v knihe Veľký objav, ktorú si môžete zakúpiť na našej stránke.