Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Kontakt

Prevádzkovateľom internetového kníhkupectva www.slovomedzinami.sk je Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa so sídlom:

Puškinova 1
811 04 Bratislava
IČO: 00587133
DIČ: 2020830757
IČ DPH: SK2020830757

Ak potrebujete:
– všeobecné informácie
– máte otázky týkajúce sa objednávok či produktov
– podať reklamáciu (nedoručená zásielka, nezrovnalosti, poškodený tovar,…)
– technickú pomoc (objednávaním, platbou,…)

Poštová adresa: Puškinova 1, 811 04 Bratislava
email: slovo@smn.sk
tel.: +421 948 440 037 (počas pracovných dní 8,00-12,30)

Zodpovedná osoba: Juraj Šebo