Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Malá cesta uzdravenia

Na konci Matúšovho evanjelia dáva Ježiš učeníkom prisľúbenie: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt28, Kniha Pauline Edwardsovej tieto slová dosvedčuje – Pán je s nami v každom okamihu nášho života, aj keď nie vždy sme si toho vedomí. Bol s nami aj v čase, keď sme ho ešte nepoznali, ba dokonca aj v situáciách, v ktorých sme nenachádzali zmysel a ktoré si možno dodnes nesieme v spomienkach ako ťažký náklad, ktorý by sme zo svojej pamäti najradšej úplne vymazali.

Pauline Edwardsová a páter Laurence sa už veľa rokov modlia za ľudí, ktorí trpia všemožnými bolesťami a trápeniami. Pomáhajú im objaviť skutočnosť, že Ježiš bol s nimi aj v čase ich utrpenia. Cesta k tejto pravde nie je zložitá. Stačí obyčajná modlitba, zopár jednoduchých krokov, ktoré ľuďom pomôžu, aby sa odvážili odkryť svoje boľavé miesta v Ježišovej prítomnosti a otvoriť sa jeho uzdravujúcej láske. Keď mu to dovolia, Ježiš sa ich dotkne a uzdraví ich tak, ako to potrebujú a ako je to v súlade s Božou vôľou. Vieme, že Ježiš je najhlbšou odpoveďou Boha Otca na hriech aj na všetky jeho dôsledky vrátane bolesti, utrpenia, choroby a smrti. Ježiš je ten, ktorý koná a uzdravuje; človek mu má len otvoriť srdce a prijať jeho dotyk. Nutná je však dôvera a odovzdanosť. Možno práve preto sa tento spôsob modlitby nazýva „Malá cesta uzdravenia“ – podľa spirituality svätej Terézie z Lisieux, ktorou bola autorka knihy oslovená a ktorú sa sama snaží nasledovať.

Kniha je rozdelená do štyroch častí. Prvá podáva svedectvo o obrátení autorky a o Božom pôsobení v jej živote. Druhá časť opisuje jej službu s pátrom Laurencom Brassillom, tretia časť potom zaznamenáva svedectvá tých, ktorí vďaka tejto službe zažili obrátenie a uzdravenie. Štvrtá časť knihy podáva detailný opis priebehu modlitby za uzdravenie spomienok. Je dôležité uviesť, že hoci si nijako nemôžeme stanovovať podmienky uzdravenia ani si privlastňovať Božiu moc, táto kniha v nijakom prípade nemá slúžiť ako „príručka uzdravovania“. Tak ako sa viera ohlasuje vždy prostredníctvom svedectva konkrétneho človeka, tak aj pred vstupom do služby uzdravenia potrebujeme najskôr zažiť realitu Božej lásky. Z tohto dôvodu Pauline a páter Laurence spolu s pomocníkmi organizujú kurzy uzdravenia spomienok, kde sa modlia za účastníkov. Zmyslom týchto kurzov je okrem iného pripraviť na službu aj ďalších, ktorí cítia povolanie slúžiť touto modlitbou. Niekoľko takýchto kurzov prebehlo aj v Čechách a na Slovensku. Ak vás táto kniha osloví a sami zatúžite prejsť modlitbou za uzdravenie spomienok, vyhľadajte ľudí, ktorí boli v tejto službe vyučení a na ktorých sa môžete obrátiť.

Mal som možnosť osobne spoznať Pauline aj pátra Laurenca a môžem dosvedčiť – tak ako mnohí ďalší na stránkach tejto knihy – že Boh si ich službu mocne používa. Niekedy sa jeho cesty líšia od našich predstáv. Nie vždy zažijeme uzdravenie zo všetkých chorôb a úzkostí (alebo aspoň nie okamžite, prípadne inak, než by sme si priali). Niekedy sme najskôr vedení k tomu, aby sme odpustili ľuďom, ktorí nás zranili, a vďaka tomu objavíme novú slobodu. Inokedy zažijeme pozvanie k hlbšiemu prežívaniu svojej viery, k osobnejšiemu vzťahu s Ježišom či k novej a hlbšej konverzii – vždy je to však príležitosť zažiť nové stretnutie s Božou láskou.

Modlím sa, aby svedectvo tejto knihy pomohlo aj vám získať hlbšiu dôveru v túto Lásku, ktorá premieňa svet.

otec Jeroným Jurka, OFM, Česká republika

Knihu si môžete objednať v našom vydavateľstve.