Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Veľká Božia láska za mrežami

Dvaja muži rozprávajú svoj príbeh

Molly Nortonová

Vieme, že Boh preukázal svoju lásku svetu tým, že poslal svojho Syna, aby za nás zomrel. Túži, aby každý človek na zemi prežíval túto lásku a pocítil vo svojom živote jeho prítomnosť. Práve preto nás neopúšťa ani v temnote a smrti, ale robí všetko pre to, aby nás oslobodil.

No mnohí ľudia stále žijú v temnote a nezakúšajú lásku a slobodu, ktorú nám Kristus vydobyl. V Spojených štátoch amerických[1] sú vo väzení takmer dva milióny ľudí a mnohí z nich ešte stále nepoznajú Pána. Vďaka Bohu, že sú kresťania, ktorí slúžia vo väzeniach – väzenskí kapláni aj mnohí dobrovoľníci, ktorí odpovedali na povolanie prinášať nádej evanjelia svojim bratom a sestrám za mrežami!

Ty možno väzenskej službe nevenuješ veľkú pozornosť alebo možno považuješ za príliš náročné deliť sa o vieru s väzňami. Ak je to tak, vedz, že nie si sám.

 

„Sú to tvoji bratia“

Väzenskej službe nevenovala veľkú pozornosť ani Angela Burrinová, keď pred dvadsiatimi rokmi dostala od nášho tímu pozvanie pripojiť sa k osobitnému tímu, ktorý slúži vo väzení. „Prečo je táto práca taká dôležitá?“ pýtala sa seba samej, keď zápasila s myšlienkou, či vstúpiť alebo nevstúpiť do väzenia. No dôležitosť tejto služby pochopila, len čo spolu s ďalšími dobrovoľníkmi prvý raz vstúpila do väznice a počula, ako sa za ňou zavrela brána. Dobrovoľník odviedol Angelu do miestnosti plnej mužov, ktorí mávali biblickú skupinku. Spočiatku sa cítila nesvoja. Potom však pocítila, že jej Duch Svätý hovorí: „Sú to tvoji bratia, tak ako aj iní.“

Keď Angela uvažovala o týchto slovách, začala si uvedomovať, že väzni, s ktorými prichádzala do kontaktu, sú naozaj jej bratmi – a že sú vlastne súčasťou tej istej farnosti ako ona. Okrem toho túžili počuť pravdu evanjelia: že ich Boh miluje a že môže premeniť ich temnotu na svetlo.

Nedávno nám Angela ukázala dva listy, v ktorých dvaja väzni, George a James[2], opisujú, ako im Boh premenil srdcia. Kiež vás tieto príbehy povzbudia vo viere a poslúžia vám počas tohto Pôstneho obdobia ako inšpirácia.

 

Zmenený Božou láskou a odpustením

George, ktorý je vo väzení v Texase, napísal o tom, ako mu čítanie Písma dalo nový pohľad na život a pohlo ho deliť sa so svojou vierou aj s ľuďmi okolo seba.

„Keď som ti prvý raz napísal, bol som na tom zle po telesnej stránke – bol som dobitý, dolámaný a posiaty modrinami. Vyzeral som, akoby som prehral boxerský zápas, v ktorom som nastúpil proti desiatim šampiónov v ťažkej váhe. Ešte som však nechápal, že dobitá a zdrvená je aj moja duša i môj duch a že aj ony potrebujú uzdravenie. Keď som v tej chladnej cele našiel Slovo medzi nami a čítal som si o tom, aký bol Boh verný k Jeffovi Smithovi aj počas smrti jeho dcéry i syna, otvorili sa mi oči. Čítanie Písma vo mne vyvolalo hlad po Bohu. Chcel som mať s Bohom hlbší vzťah.

Za tieto posledné dva mesiace sa toho veľa zmenilo. Konečne som pochopil, že čas na prijatie Božej lásky a Božieho odpustenia je práve teraz.

Som v spoločnosti mužov, ktorí ma kedysi súdili, a ja som súdil ich. Uveríš, keď ti poviem, že sa teraz modlím s vrahom, ktorý sedí vedľa mňa? Dal som mu ten druhý výtlačok Slova medzi nami, ktorý si mi poslala. Keď som bol na slobode, nikdy som nebral Pôstne obdobie vážne. Síce som katolík, no nemohol by som byť tomuto svojmu bratovi mentorom. Vidím na ňom zmenu, ale aj on cíti, že som sa zmenil.

Máme ešte jedného suseda, ktorý sa chcel pripojiť k nášmu každodennému čítaniu a k modlitbe. Každý deň o desiatej ráno si zapneme Rádio Mária a po tom, čo kňaz povie niečo o Bohu a jeho úžasných cestách, si čítame Slovo medzi nami.

Oboch som ich naučil modliť sa ruženec, ktorý som si vyrobil z mikroténových vreciek. Na Popolcovú stredu nemáme žiadny náboženský obrad, a tak som spálil papier a lístky zozbierané z jabĺk. Potom som si kľakol a prosil Pána, aby požehnal tento popol. Po zvyšok dňa sme šiesti nosili na čele kríž z popola. Každý z nás sa zriekol aspoň jednej veci, ktorá ho viedla k hriechu: drog, hazardných hier, pornografie či nadávok. Cítim, že dochádza k zmene, a pripisujem to pôsobeniu Ducha Svätého. Nech vás Boh všetkých žehná. Amen!“

 

Deliť sa o evanjelium s druhými

James napísal list z väzenia v New Yorku a podelil sa s nami o to, ako ho dobrovoľníci slúžiaci vo väzenskej službe pripravovali na to, aby sa delil s Božím slovom aj s druhými. Teraz on sám pomáha druhým mužom ponárať sa viac do Písma.

„Keď som sa pred šestnástimi rokmi dostal do väzenia, pohrúžil som sa do duchovných cvičení zameraných na nášho úžasného Boha. Počas tých rokov ma modlitba a Písmo vyviedli z hlbín zúfalstva, depresie a samovražedných myšlienok a urobili zo mňa kazateľa nášho Pána, Ježiša Krista.

V auguste 2022 som si odpykal pätnásty rok trestu. Vtedy ma presunuli z jednej inštitúcie, kde som mal veľmi úzku katolícku komunitu, do temnoty väzenia s najvyšším stupňom stráženia. No čítanie Slova medzi nami a podpora zo strany dobrovoľníkov slúžiacich vo väzenskej duchovnej službe vniesli do tejto temnoty Božie svetlo. Tak ako v predchádzajúcej väznici, aj v tejto „najhoršej“ väznici som založil biblickú skupinku. Každé stretnutie sme začínali čítaním omšových čítaní na daný deň a meditácie zo Slova medzi nami. Na naše potešenie sa k nám každé ráno pridalo aj pár protestantov.

Aj keď sme boli vo väzení s najvyšším stupňom stráženia, stretali sme sa s Ježišom, a stretali sme sa s ním novými spôsobmi. Každý úryvok z Písma, ktorý sme čítali, sme sa s pomocou Ducha Svätého snažili hlbšie duchovne pochopiť.

Keď ma napokon previezli späť do mojej pôvodnej väznice, priniesol som rovnaké posolstvo aj spoluväzňom na tomto mieste. S nadšením prijali myšlienku hľadania hlbšieho duchovného významu v Písme. Katolíkov aj protestantov to ťahalo do každodenného rozjímania a s pomocou Ducha Svätého sme dosiahli úžasné výsledky.

Práve prežívame druhý veľkonočný týždeň a už o chvíľu prídu Turíce. Cítim, že Ježiš ma uisťuje a požehnáva, aby som tu bol oporou a aby som viedol duchovné diskusie – tu, na mieste, kde sa 6. júna 2007 začal môj nový život v Kristovi.

Váš časopis je dar. Lúskame každý jeden riadok Písma a meditácií a niet pochýb o tom, že Duch sa nám deň čo deň prihovára. S bázňou hľadíme jeden na druhého a ďakujeme nášmu Pánovi za to, že sa nám prihovára prostredníctvom Slova medzi nami.“

 

Dar modlitby

Angele prichádza každý týždeň od ľudí ako George a James veľa listov. Títo ľudia vo väzení sa s ňou delia o to, ako sa im zmenil život vďaka Božej láske a Božiemu milosrdenstvu. Týchto bratov i tieto sestry, ako aj tých, ktorí im slúžia, môžete podporiť svojimi modlitbami. Prosím, pridajte sa k nám a spoločne sa modlime:

Ježišu, daj, aby všetci naši bratia a všetky naše sestry vo väzení spoznali, že sú ti drahí a že ich veľmi miluješ. Daj, nech zakúsia tvoje milosrdenstvo a nech pod vedením Ducha Svätého žijú novým životom na tvoju slávu a sú svedkami tvojej lásky pre druhých.

[1] Podľa údajov z roku 2020 máme na Slovensku v súčasnosti okolo jedenásťtisíc väzňov. Pozn. red.

[2] Mená a miesta sú pre zachovanie anonymity zmenené.