Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Posvätné „trio“ – pôst, modlitba a almužna

Spytovania svedomia na Pôstne obdobie

„Ak chcete, aby vaše modlitby zaleteli až k Bohu, vystrojte ich dvomi krídlami – pôstom a almužnou.“

 

Týmito slovami nás svätý Augustín povzbudzuje, aby sme sa usilovali o praktizovanie „posvätného tria“. Toto „trio“, ktoré nás Cirkev pozýva objavovať počas každého Pôstneho obdobia, tvoria: modlitba, pôst a almužna. Tieto tri duchovné cvičenia nás môžu odvrátiť od hriechu a egoizmu a obrátiť nás k Bohu a jeho láske. Takisto nám môžu pomôcť pri spytovaní svedomia počas prípravy na prijatie sviatosti zmierenia.

Polož si teda otázku, ako tvoj život odráža pokoru a dôveru v Boha, ktoré sú jadrom modlitby, pôstu a almužny. V čom sa ti nedarilo napĺňať toto Božie pozvanie? Ako by si sa mohol stať podobnejším Ježišovi, ktorý toto „posvätné trio“ dokonale žil každý jeden deň svojho života?

 

Ježiš „odišiel na vrch modliť sa“ (Mk 6, 46).

 

  • Ignoroval som nejakým nebadaným – alebo aj očividným – spôsobom svoj vzťah s Bohom?
  • Našiel som si každý deň čas na stretnutie s Bohom v modlitbe? Čítal som Písmo, uvažoval som o ňom a žil som ho?
  • Dal som na prvé miesto Boha počas nedieľ účasťou na svätej omši, ako aj osobitnou snahou ešte hlbšie sa s ním stretnúť?

 

„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom“ (Joel 2, 12).

 

  • Do akej miery sa spolieham na Pána a verím, že sa o mňa postará, a naopak, do akej miery vkladám svoju istotu do peňazí, majetku alebo do iných vzťahov?
  • Sú v mojom živote oblasti, do ktorých nechcem vpustiť Boha – tajné zákutia, ktoré nechcem vystaviť jeho svetlu a láske?
  • Sú v mojom živote nejaké veci, na ktorých nezdravo lipnem a ktoré mi bránia dať celé svoje srdce Pánovi?

 

„Podľa toho, koľko budeš mať, dávaj almužnu“ (Tob 4, 8).

 

  • Bol som dobrým správcom darov, ktoré mi Boh dal? Používam ich na jeho slávu?
  • Prispievam na diela Cirkvi alebo organizácií, ktoré slúžia núdznym?
  • Robím, čo môžem, pre to, aby som sa postavil proti nespravodlivosti a ochránil nenarodených, chudobných a ľudí odsunutých na okraj spoločnosti?
  • Sú situácie, v ktorých odmietam dať „almužnu“ odpustenia ľuďom, ktorí ma zranili? Je niekto taký, komu potrebujem odpustiť, alebo koho potrebujem poprosiť o odpustenie?