Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Zavolal som ťa po mene

Mladí ľudia môžu počuť Boží hlas

Páter Cedric Pisegna, C.P.

Populárny televízny program The Voice je súťažná hudobná relácia, v ktorej ide o hľadanie novej speváckej hviezdy.[1] Vystupujú v nej talentovaní ľudia z celej krajiny, no postupne sa pole súťažiacich zužuje, až kým nezostane len jedna žiarivá hviezda. Čaro týchto programov spočíva vo vzrušení, ktoré diváci pociťujú pri spoznávaní týchto nových hlasov. Ja však chcem dnes písať o inom hlase – o hlase, ktorý prináša vzrušenie, ale aj útechu, smerovanie a cieľ. Tým hlasom je hlas Boží.

Kňazom som už tridsaťdva rokov. Ako mladý kňaz som bol v meste St. Louis, kde som pôsobil ako kaplán pre mládež. Mladí ľudia, ktorých som počas toho obdobia stretol, na mňa zapôsobili svojou dobrotou a nadaním. Zistil som, že majú veľký potenciál, ale bombarduje ich veľké množstvo hlasov, ktoré sa ich snažia presvedčiť, aby tento svoj potenciál premrhali. Tie hlasy nazývajú sociálne siete, internet a smartfóny. Lákajú ich na experimentovanie s alkoholom, drogami a „nezáväzným“ sexom. Tieto hlasy v nich hrajú na citlivú strunu: na ich prirodzenú túžbu zapadnúť a patriť medzi ostatných. Pre mladých ľudí môže byť veľmi ťažké tieto hlasy odmietnuť.

Vzhľadom na všetky tieto konkurenčné „hlasy“ by sme sa mohli pýtať, či mladí ľudia vôbec môžu počuť Boží hlas. No Boh sa dokáže prihovárať kedykoľvek a prostredníctvom akýchkoľvek udalostí. Predkladám vám tri príbehy – vrátane toho môjho –, ktoré dokazujú, že Boh stále hovorí a že mladí ľudia ho môžu počuť a aj ho naozaj počujú.

 

Boží hlas, ktorý preniká

Narodil som sa a bol som pokrstený ako katolík, ale Boží hlas som započul až na vysokej škole, keď som si začal uvedomovať prázdnotu svetáckeho, večierkového života bez Boha. A Boh použil naozaj veľa prostriedkov, aby sa ku mne dostal. Jedného dňa som išiel na evanjelizačný muzikál Godspell a bol som ním očarený. Pozrel som si film Ježiš Nazaretský a bol som ním očarený. Videl som v televízii evanjelizátora Billyho Grahama a skutočne som sa započúval do jeho slov. Tieto obrazy a posolstvá pohli mojím srdcom. Každé ráno som sa prebúdzal s vnútorným hlasom, ktorý mi hovoril: „Nie si šťastný. Nepoznáš zmysel života.“

Nakoniec som sa s tým nepokojom vo svojom vnútri rozhodol niečo urobiť: začal som čítať Sväté písmo. Čakalo ma veľké prekvapenie! Keď som si prečítal Ježišove slová: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7, 7), mal som pocit, akoby ma do nosa udrela boxerská rukavica. Uvedomil som si, že sa nemodlím a že sa potrebujem modliť.

Začal som sa modliť, prosiť o múdrosť a pravdu a začal som zažívať Božiu lásku novým spôsobom – tak, že mi to menilo život. Dotkol sa ma Ježiš a prijal som Ducha Svätého. Písmo akoby ožilo. V mojom srdci sa rozhorel oheň lásky k Pánovi. A pocítil som novú túžbu podeliť sa o radostnú zvesť o Kristovi so všetkými vôkol mňa. Keď som ďalej hľadal Pána, pocítil som, že ma volá ku kňazstvu, konkrétne do rehole pasionistov.

 

Moment prebudenia

Môj príbeh sa v niečom podobá príbehu iného pasionistu, svätého Gabriela Possentiho. Gabriel sa narodil v Taliansku v roku 1838. Mladý Gabriel, ktorý vyrastal v meste Spoleto, bol známy tým, že veľmi dbal na svoj vzhľad. Hodiny sa pripravoval na večierky. Rád sa zapájal do spoločenského diania v Spolete a mal aj niekoľko ľúbostných vzťahov. Na večierkoch bol taký obľúbený, že ho prezývali „tanečník“. Dokonca sa hovorilo, že v istom období bol zasnúbený s dvomi ženami naraz!

Počas školských rokov Gabriel prežil niekoľko vážnych chorôb, pričom zakaždým Bohu sľúbil, že ak sa uzdraví, vstúpi do rehole. Svoje sľuby však nikdy nesplnil. Keď mal osemnásť rokov, v jeho farnosti sa konala procesia so starobylým obrazom Panny Márie. Keď obraz prechádzal okolo neho, zrazu začul hlas, ktorý sa ho pýtal: „Prečo si ešte stále vo svete?“

To bol pre Gabriela okamih prebudenia, ktorý ho viedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad sebou. Gabriel napokon splnil svoj sľub; hoci narazil na odpor rodiny, vstúpil do noviciátu pasionistov. Odvrátil sa od svojich plánov a pôžitkov, ktoré mu núkal svet, a stal sa príkladným novicom. Približne v tomto čase napísal: „Dám Bohu to najlepšie, čo mám – celú náklonnosť svojho srdca.“

Hoci Gabriel neurobil nič veľkolepé ani zázračné, naďalej rástol vo svätosti a vzbudzoval obdiv svojich spolubratov novicov. Tento bývalý parketový lev a záletník urobil v seminári veľký pokrok, ale ešte pred svojou vysviackou zomrel na tuberkulózu. Mal len dvadsaťtri rokov.

Gabriel bol v roku 1920 vyhlásený za svätého a zároveň za patróna mladých. Pripisujú sa mu mnohé zázraky a patrí medzi najobľúbenejších talianskych svätcov. Miesto jeho odpočinku každoročne navštívi takmer dva milióny pútnikov, vďaka čomu sa chrám v Isola del Gran Sasso radí medzi najnavštevovanejšie pútnické miesta na svete.

 

Iný plán

Príbeh Julie Carletonovej sa odohral podobne. Narodila sa v Kalifornii v roku 1981 a vyrastala v katolíckej rodine. Ako väčšina tínedžerov, aj Julie mala svoje ciele: chcela ísť na vysokú školu, hrať volejbal, zabávať sa a vydať sa za dobrého muža. Boh jej však ponúkol alternatívny plán. Počas modlitbového stretnutia s ostatnými mladými ľuďmi sa Julie veľmi reálne a osobne stretla s Ježišom. Toto stretnutie bolo katalyzátorom, vďaka ktorému sa rozhodla študovať teológiu na Portlandskej univerzite v Oregone a venovať sa evanjelizácii.

Po ukončení štúdia sa Julie rozhodla pripojiť k organizácii s názvom Národné evanjelizačné tímy (National Evangelization Teams, skr. NET). Organizácia NET je katolícka misijná skupina, ktorá prostredníctvom scénok a osobných svedectiev evanjelizuje mladých ľudí. Po piatich rokoch v tejto službe začala Julie prehodnocovať ciele, ktoré si stanovila. Keď sa jedného dňa zúčastnila na eucharistickom sprievode, vnímala tieto Ježišove slová: „Budem ťa milovať viac, než by ťa mohol milovať akýkoľvek manžel.“

Julie bola týmto vnútorným hlasom uchvátená. Krátko nato sa skontaktovala so Sestrami života (Sisters of Life) v New Yorku. Členky tohto rehoľného rádu sa usilujú prostredníctvom modlitby a evanjelizácie chrániť posvätnosť ľudského života a šíriť úctu k životu. Starajú sa o tehotné ženy v kríze, ponúkajú duchovné cvičenia, a ženám, ktoré trpia po potrate, pomáhajú stretnúť Ježiša a prijať jeho milosrdenstvo a lásku.

Po dlhom procese rozlišovania pomocou modlitby a adorácie Julie pocítila, že ju Boh volá vstúpiť do tohto rádu. Zanechala svoje plány a povedala áno tomuto pokojnému a tichému hlasu. V roku 2018 zložila večné sľuby a teraz prežíva život spoločenstva, modlitby a zápasu za posvätnosť života. Keďže rada spieva, prijala meno Cecilia Rose.

 

Nevzdávaj sa!

Keď sa v novembri 2021 na koncerte v Houstone dav nevysvetliteľne vrhol smerom k pódiu, desať mladých ľudí bolo na smrť pomliaždených a ušliapaných. Stovky ďalších bolo zranených. Ten koncert je v istom zmysle obrazom toho, čo sa deje mladým ľuďom na celom svete. Sú zahltení podnetmi a pošliapavaní. Ale Boh ich aj uprostred tohto ruchu a tlačenice naďalej volá a prihovára sa im. Prihovára sa nezvyčajným a zázračným spôsobom, ale aj celkom obyčajne. A naši mladí majú právo počuť, čo im Boh hovorí! Preto sa nevzdávajte a neprestávajte sa modliť za mladých ľudí vo svojom okolí a nebojte si ich osloviť. Možno im práve vy pomôžete začuť Boží hlas.

[1] V našich končinách sa vysielal pod názvom The Voice Česko Slovensko. Pozn. red.