Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Vždy, keď budete piť tento kalich…

Vždy, keď pri svätej omši prijímaš Eucharistiu:

 • sviatostne prijímaš krv, ktorá tiekla z Ježišovho tela, keď hovoril: „Otče, odpusť im“;
 • môžeš si predstaviť, ako ti Ježiš hovorí: „Otče, odpusť tomuto svojmu dieťaťu“;
 • môžeš začuť, ako ti hovorí: „Ani ja ťa neodsudzujem“ (Jn 8, 11) a: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji“ (Mk 5, 34);
 • Boh odpúšťa a zmýva tvoje ľahké hriechy (Katechizmus Katolíckej cirkvi 1393);
 • zaväzuješ sa, že budeš „robiť toto“ na jeho pamiatku – odpúšťať tak dokonale, ako on odpustil tebe.

Toto Pôstne obdobie môže byť pre nás všetkých časom uzdravenia a odpustenia. Pre Ježišovo milosrdenstvo totiž nič nie je priveľké.

 

Vždy, keď pri svätej omši prijímaš Eucharistiu:

 • sviatostne prijímaš Ježišov život;
 • prijímaš jeho život plný pokory a lásky;
 • prijímaš jeho život služby a sebaobetovania;
 • prijímaš jeho život naplnený milosťou a mocou Ducha;
 • prijímaš jeho život, ktorý ti môže pomôcť žiť tak, ako žil on.

Ježiš sa zriekol sám seba, aby ťa oslobodil od hriechu a aby si mu ty ako odpoveď na jeho lásku mohol ponúknuť svoj život ako obetu chvály a vďakyvzdania.

 

Vždy, keď pri svätej omši prijímaš Eucharistiu:

 • Boh sa s tebou spája večným putom zmluvnej lásky;
 • rovnakým putom lásky sa aj ty spájaš s Bohom;
 • Boh ti sľubuje svoju večnú vernosť;
 • sľubuješ Bohu, že sa budeš snažiť zo všetkých síl zostať mu verný;
 • ohlasuješ, že budeš verný svojim bratom a sestrám v Kristovi, že ich budeš podopierať, povzbudzovať a že sa za nich budeš modliť.

Keď v Eucharistii prijímaš Ježišovu krv, prijímaš Ježiša do svojho života i do svojho srdca. Prijímaš prisľúbenie o tom, že je „v tebe Kristus, nádej slávy“ (Kol 1, 27).