Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Všetko tvoríš nové

Siedmy album Rieky Života 

Páter Michal Zamkovský, CSsR

 „Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi.“ Žalm 69, 31

Hovorí sa, že hudbou a tancom Boh tvoril svet. Hudba je jazykom raja a bude aj jazykom neba, univerzálnym jazykom. Pripomeňme si, že v srdci Biblie je ľúbostná kniha, ktorá sa nazýva Pieseň piesní, a ona je rečou mystikov.

Ktosi povedal: „Biedny človek, ktorý za celý život nevyspieva pieseň, ktorú nosí v sebe.“ To platí pre každého z nás, ale platí to aj pre spoločenstvo, v ktorom žijeme. Misijné spoločenstvo Rieka Života vám ponúka ďalší, v poradí už siedmy album, ktorým chce vyspievať pieseň svojho vnútra. Ono to nie je tak, že v určitom čase vzniklo spoločenstvo Rieky Života a potom začalo tvoriť, komponovať a prekladať piesne chvál, ale skôr je to tak, že pieseň tvorí spoločenstvo a ono sa ju snaží už mnohé roky vyjadrovať navonok. To, čo sa dostane na CD, je vždy len malá časť toho vnútorného bohatstva, ktoré nám Pán zveril. Jednotlivé CD chvál sú vyjadrením určitej etapy nášho dozrievania vo vzťahu s Pánom. Za každou piesňou sa ukrýva zaujímavý príbeh viery autora, prekladateľa, ale aj skúsenosť viery celého spoločenstva.

Mnohí hovoríte, ako vám piesne chvál z predošlých albumov pomáhajú žiť hlbšie vašu vieru a pomáhajú vám v rôznych situáciách života modliť sa a oslavovať Boha. O niečom vieme, niečo nám môžete napísať, ale len Pán Boh vie, akú silu evanjelizácie majú v sebe. Ony totiž nevznikajú kdesi v kanceláriách, ale vychádzajú zo života spoločenstva. Vnímame, že Rieka Života postupne mohutnie do šírky aj do hĺbky a práve cez piesne chvál otvára mnohým priestor vstúpiť viac do tej „šírky a dĺžky, hĺbky a výšky Kristovej lásky, ktorá prevyšuje všetko naše chápanie“.

S radosťou priznávam, že v posledných mesiacoch, keď som veľa času trávil doma v izolácii (z dôvodu pandémie), ale aj na lôžku v bolestiach (z dôvodu operácie očí), ma neskutočne posilňovali piesne chvál. Ja viem, že je ich veľké množstvo od rôznych skupín a autorov, ale pre mňa boli predsa najbližšími piesne Rieky Života, lebo mi pripomínali aj históriu a príbeh tohto misijného spoločenstva. Tu som mal možnosť zachytiť v duši a vo viere aj víťaznú pieseň neba, kam každý z nás smeruje: „Anjeli pred trónom ti spievajú, svoj hlas k nim pridáme tebe na slávu… Vždy chvály svätých sú ti vzdávané, my s nimi pokorne ich refrén spievame: Svätý, Svätý, Svätý…“ Nech je teda aj nový album chvál pre mnohých pozvaním spievať refrén nebeskej chvály teraz tu a naveky v nebi.