Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Čo nás inšpirovalo

V dôsledku pôsobenia Ducha Svätého mnohí laici vyhľadávajú praktickú pomoc pri čítaní Písma a žití vo väčšej otvorenosti na Ducha.

Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu si to uvedomovali, a tak všetkých veriacich povzbudzovali, „aby častým čítaním Svätého písma nadobudli ,vznešené poznanie Krista Ježiša‘ (Flp 3, 8)… Preto nech sa ochotne a s radosťou oboznamujú s posvätným textom buď prostredníctvom posvätnej liturgie, ktorá oplýva Božími výrokmi, alebo nábožným čítaním… Nech však pamätajú, že čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom. Lebo keď sa modlíme, jemu sa prihovárame, a keď čítame Božie výroky, jeho počúvame‘“ (Dei Verbum 25).“

Prostredníctvom časopisu Slovo medzi nami chceme našim čitateľom pomôcť odpovedať na toto povolanie. V prvom úvodníku (december 1981), ktorým sme sa prihovárali našim čitateľom, sme napísali: „Slovo medzi nami má ľuďom pomáhať čítať, rozjímať a chápať Písmo [a] poskytovať zdravú náuku a praktické rady pre katolíkov ohľadom prežívania kresťanského života… My totiž naozaj môžeme mať s Božím Synom vzťah plný lásky a priateľstva.“

Slovo medzi nami potom naďalej sledovalo túto líniu a pobádalo svojich čitateľov k prežívaniu Božej prítomnosti v Písme a v modlitbe, a tak aj k hlbšiemu prijatiu Ducha do svojho života.

Názov nášho časopisu – Slovo medzi nami – pochádza z prológu Jánovho evanjelia: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn 1, 14). Tento verš odzrkadľuje víziu a cieľ našej vydavateľskej činnosti: byť nástrojom Ducha, ktorý túži zjavovať Ježišovu prítomnosť v Božích deťoch a zjavovať ju aj im samým. Takto chceme prispieť k neprestajnému poslaniu Cirkvi, ktorým je ohlasovanie evanjelia svetu a hlbšie vrastanie do lásky k Pánovi.